رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری شورای اسلامی شهر کرمان: شفافیت، مشارکت و بهره وری با هوشمندسازی خدمات شهری

در .

 
رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری شورای اسلامی شهر کرمان:
 
شفافیت، مشارکت و بهره وری با هوشمندسازی خدمات شهری
 
 
 
رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری شورای اسلامی شهر کرمان در نشست اعضای این کمیسیون با مدیران سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری و مشاوران طرح های هوشمندسازی خدمات شهری گفت: ایجاد شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات هوشمند در عرصه مدیریت شهری با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری در دستور کار شورای ششم قرار گرفته است.
 
سیدمحمد موسوی هوشمندسازی خدمات شهری را یکی از ضروریات مدیریت شهری در کرمان عنوان و تصریح کرد:
 
حذف موانع در مدیریت شهری، فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات شهرداری، تسهیل امور اجرایی در شهرداری ها و کاهش هزینه ها را از فوائد هوشمندسازی خدمات شهری دانست و افزود: شهر هوشمند و شهرداری الکترونیک رابطه میان شهرداری و مردم را متحول کرده وموجب شفافیت، مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.
 
موسوی با اشاره به مطالعات انجام شده سه طرح مرتبط با هوشمندسازی خدمات شهری در سازمان فاوای شهرداری اظهار داشت: ایجاد ساختارها و سامانه هایی که می تواند خدمات دهی را از طریق فناوری تسهیل کند و خدمات شهری را به نحو مطلوب ارائه دهد در شهرداری فراهم شده است.
 
وی از هوشمندسازی در حوزه های مختلف به عنوان اولویت های پروژه مدیریت شهری هوشمند در کرمان نام برد و خاطرنشان کرد: سه طرح مطالعاتی در جلسات آینده کمیسیون بررسی و کارشناسی می شوند.
 
در ابتدای این نشست مشاوران طرح هوشمندسازی خدمات شهری به ارائه گزارش کار پرداختند.
 
همچنین مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری از آمادگی این سازمان برای ایجاد زیرساخت های اجرای پروژه های شهرداری الکترونیک خبر دا