سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان: محرم، بهترین بستر برای مشارکت شهروندان در امور مذهبی و فرهنگی

در .

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان:

محرم، بهترین بستر برای مشارکت شهروندان در امور مذهبی و فرهنگی

 

محمدرضا کمساری، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان از تجلیل شورا و شهرداری از خبرنگاران در هفته آینده خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلست متعدد اعضای شورا برای تشکیل کمیسیون های موردنیاز گفت: تشکیل شش کمیسیون، در راستای حضور فعال اعضای شورا و افزایش بهره وری در کمیسیون ها صورت گرفته است.

به گفته کمساری، ریاست کمیسیون ها که به صورت تخصصی تشکیل و تجمیع شده به اعضای با تجربه سپرده شده و هیچ کمیسیونی حذف نگردیده است.

وی مشارکت شهروندان در امور شهری و سپردن کار به مردم محلات را یکی از شعارهای شورای ششم دانست و افزود: ماه محرم، بهترین بستر برای مشارکت شهروندان در امور مذهبی و فرهنگی است و مردم بدون فراخوان و به صورت خودجوش به میدان می آیند.

کمساری در ادامه اظهار داشت: در نطر گرفتن برنامه های تشویقی و انگیزشی برای محلات می تواند مردم را در تبلیغات محیطی، آذین بندی و نظافت شهری همراه کند.

وی همچنین پیشنهاد داد: با توجه به قرار گرفتن مزار سردار شهید سلیمانی کرمان در کشور به عنوان "خیمه گاه مقاومت" مطرح شود.