رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان: شورا باید بداند شهرداری را با چه شرایطی تحویل گرفته است

در .

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان:

شورا باید بداند شهرداری را با چه شرایطی تحویل گرفته است

 محمد امینی زاده، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این که بر اساس وظیفه مندرج در قانون شهرداری ها و دهیاری ها، شهردار باید گزارش مبسوطی از فعالیت های انجام شده را به شورای ششم ارائه می داد که انجام نشد.

وی پیشنهاد داد: سرپرست شهرداری گزارش جامع و کاملی از پروژه‌های عمرانی، پرونده‌های حقوقی و وضعیت تملک‌ها و قراردادهای شهرداری به شورای شهر ارائه دهد تا شورا بداند شهرداری را با چه شرایطی تحویل گرفته است.