گفتگو

گفتگو با محمدصادق تقوی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، (در بسته کرمان پایتخت مقاومت) به سراغ اعضای جدید شورا‌ی جوان شهر کرمان می‌رویم تا ... ادامه مطلب

گفتگو با محمدرضا کمساری

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، در بسته “کرمان پایتخت مقاومت” به سراغ شورا‌های جدید و جوان شهر کرمان ... ادامه مطلب

گفتگو با منصور ایرانمنش

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در بسته (کرمان پایتخت مقاومت) به سراغ اعضای جدید شورا‌ی جوان شهر کرمان می‌رویم تا ... ادامه مطلب

گفتگو با حسین چناریان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  در بسته کرمان پایتخت مقاومت به سراغ اعضای شورا‌های جدید شهر کرمان می‌رویم تا برنامه ... ادامه مطلب