در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان:

محسن تویسرکانی راوری به عنوان سرپرست جدید شهرداری کرمان معرفی شد

در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان،موضوع استعفای شهردار کرمان مطرح و پذیرفته شد و محسن تویسرکانی راوری به عنوان سرپرست جدید شهرداری کرمان معرفی گردید.

رییس شورای اسلامی شهرکرمان در خصوص انتخاب شهردار جدید کرمان گفت: از 10 ماه پیش و از زمانی که موضوع تغییر شهردار کرمان مطرح شد، موضوع انتخاب آقای محسن تویسرکانی به‌عنوان جایگزین ایشان مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در این زمینه وجود داشت.
علیرضا نادری افزود: درنهایت به این جمع‌بندی رسیدیم آقای تویسرکانی به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شوند و پس از آن به وزارت کشور اعلام شود تا حکم تصدی ایشان از سمت وزیر کشور ابلاغ شود

گفتنی است محسن تویسرکانی راوری با 10 رای موافق و یک رای ممتنع به عنوان سرپرست جدید شهرداری کرمان معرفی گردید.