بررسی و تعیین تکلیف موضوع استعفای شهردار کرمان

رییس شورای اسلامی شهر کرمان از بررسی و تعیین تکلیف موضوع استعفای شهردار کرمان در حلسه علنی شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد.

علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان در این خصوص گفت: بحث تغییر شهردار مدت زیادی است که مطرح شده و کش و قوس داشته است؛که در این راستا مقرر شد اقدام لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: قرار است موضوع استعفای شهردار کرمان در جلسه علنی بررسی و تعیین تکلیف شود و اگر قرار شد سرپرست یا شهردار انتخاب شود، در جلسه علنی مشخص می گردد.

لازم به ذکر است همه گزینه ها در جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرمان مطرح و تعیین تکلیف نهایی صورت خواهد گرفت.