نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با  مدیرکل بهزیستی استان کرمان

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با  مدیرکل بهزیستی استان کرمان جهت تبادل نظر و تعامل در خصوص نحوه مواجهه با کودکان کار و متکدیان و همچنین تامین اعتبار جهت نگهداری معتادین متجاهر برگزار شد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان در ابتدای این نشست،گفت:ساماندهی کودکان کار یک اقدام چند دستگاهی است و وظیفه شهرداری در این خصوص جمع آوری این کودکان است.    

محمدرضا کمساری افزود: ارتباط و تعامل بین دستگاه‌ها درساماندهی حوزه آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

وی در خصوص نگهداری معتادین متجاهر نیز اظهار داشت:حمایت از کمپ ماده ۱۶ ترک اعتیاد و هم افزایی و تعامل بین بخشی در این زمینه می تواند موثر باشد.    

علیرضا وحید زاده،مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز در این نشست ،در خصوص ساماندهی معتادین متجاهر، طرح توانمندسازی این افراد از طریق اقتصاد ضایعات را پیشنهاد داد و همچنین خواستار اختصاص مکانی برای راه اندازی کمپ ترک اعتیاد بانوان شد.  

حسین چناریان،رییس کمیسیون بودجه و منابع پایدار شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست گفت:با تمامی تلاش‌ها در برطرف نمودن معضل کودکان کار و معتادان متجاهر،  اگر در حوزه پیشگیری ورود جدی نکنیم ، تمامی تلاش‌ها در همه این حوزه‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و آسیب‌ها تداوم یافته و به شکلی دیگر جلوه می نمایند.

گفتنی است در این نشست سایر اعضای شورا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص کودکان کار و ساماندهی معتادین متجاهر پرداختند.