-دستور کار کمیسیون خدمات شهری،بهداشت و محیط زیست شهریور ماه 1402

1402/3988- نامه شهرداری درخصوص واگذاری تعدادی از دکه ها به ایثارگران

-1402/4013- نامه شهرداری درخصوص دکه آقای محمد مردانی وهیئت رزمندگان

-1402/4015- نامه بازرسی در خصوص وضعیت فضای سبز نامطلوب معابر عمومی بالاخص منطقه سه

-1402/3848- پاسخ شهرداری به نامه 1875-1402/3/10 در خصوص درخواست آقای ودیعتی زاده

-1402/3563-پاسخ شهرداری درخصوص درخواست مردمی ارسال شده برای مشکل ترافیکی ورودی جاده تهران

-1402/3899- پاسخ شهرداری درخصوص زمین های خالی سطح مناطق

-1402/3395-درخواست و پیشنهادات آقای امان الله متین در خصوص استفاده از معبر عمومی

-1402/3222- پاسخ شهرداری در خصوص روشنایی معابر سطح منطقه یک

-1402/3995- پاسخ شهرداری در خصوص برنامه تنظیف و جمع اوری زباله شهرکرمان

11 -1402/3259- نامه شهرداری به معاونین محترم خدمات شهری و حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری در خصوص چرایی عدم ارسال جوابیه پیشنهادات آقای شمسی

-1402/3420- پاسخ شهرداری درخصوص درخواست کاسبان محترم بازار کرمان برای رفع مشکلات مربوط به خیابان مظفری ، صفه عزاخانه و ….

-نامه شماره 3381 -1402 درخصوص درخواست آقای شمسی عضو محترم شورا

-1401/6652-پاسخ شهرداری در خصوص تهیه آئین نامه بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضای سبز شهری

-1402/2395- پاسخ شهرداری در خصوص بررسی نامه ارسالی از اداره کل بازرسی با موضوع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها

-1402/3433- صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان

-1402/4012- گزارش عملکرد یکساله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

1402/4186- نامه اداه کل امورشهری و شوراهای استانداری کرمان در خصوص ضرورت جابه جایی غسالخانه و جلوگیری از هرگونه تدفین در آرامستان جاده جوپار

-1402/3885- پاسخ شهرداری در خصوص درخواست کاسبان محترم ورودی مسجدصاحب الزمان(عج)

-1402/4037- پاسخ شهرداری در خصوص ردخواست آقای علی غلامی از اهالی محترم شهرک مطهری

-1402/4223- پاسخ شهردار در خصوص رسیدگی به درخواست آقای مسلم ایرانمنش متصدی نگهداری سایت های مربوط به ضایعات ساختمانی تایید

-1402/4269- مکاتبه شهرداری با مرکز آموزش درمانی شهید باهنر در خصوص پیش نویس قرارداد عملیات جمع آوری و حمل پسماند بیمارستان باهنر نامشخص

-1402/4425- پاسخ شهرداری در خصوص ارسال نامه بازرسی کل استان با موضوع واگذاری دکه های شهرداری

-1402/4165- نامه مجدد بازرسی محترم کل کشور در خصوص واگذاری دکه به برخی از خانواده ایثارگران

-1402/4120- پاسخ شهرداری درخصوص درخواست خانم عصمت نظری(واگذاری دکه )

-1402/3465- نامه فرماندهی محترم انتظامی درخصوص معرفی آقای محمد مردانی جانباز 100% و درخواست خارج نمودن دکه فروش مواد غذایی در جلوی درب خروجی مرکز تعویض پلاک از لیست مزایده شهرداری

-1402/4220- مکاتبه شهرداری با اداره توزیع برق شهرستان کرمان در خصوص تاریکی معابر مربوط به مشکلات شهر

-1402/42478- مکاتبه شهرداری با معاونت امور عمرانی استانداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مورد استفاده در فضای سبز شهر کرمان

-1402/4248- مکاتبه شهرداری با فرمانداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مورد استفاده در فضای سبز شهر کرمان

-نامه شماره 3381 -1402 درخصوص درخواست آقای شمسی عضو محترم شورا

-1401/6652-پاسخ شهرداری در خصوص تهیه آئین نامه بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضای سبز شهری

-1402/4012- گزارش عملکرد یکساله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

-1402/2395- پاسخ شهرداری در خصوص بررسی نامه ارسالی از اداره کل بازرسی با موضوع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها

-1402/3433- صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان

1402/4586- نامه شهرداری در خصوص مبلغ اجاره سالن مراسمات آرامستان بهشت کریمان تایید

-1402/700- نامه محرمانه نامشخص

-1402/4533- درخواست آقای هادی یزدانفر- در خصوص قرارداد ایشان با سازمان سیما و منظر شهری

-1402/4410- پاسخ شهرداری در خصوص درخواست آقای سیدمحمدرضا ترابی نامشخص

-1402/4427- پاسخ شهرداری در خصوص آیین نامه لایحه حفظ و گسترش فضای سبز

-1402/4497- مکاتبه شهرداری با دادگستری کل استان در خصوص تامین آب فضای سبز

-1402/4487- پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم فرحناز حاج غنی نامشخص

-1402/4453- پاسخ شهرداری درخصوص درخواست آقای وحید نیک نژاد شهردار محله گلشهر

-1402/4247- مکاتبه شهرداری با معاونت امور عمرانی استانداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مورد استفاده در فضای سبز شهر کرمان نامشخص

-1402/4248- مکاتبه شهرداری با فرمانداری در خصوص تخصیص اعتبار جهت اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مورد استفاده در فضای سبز شهر کرمان نامشخص

-1402/4408- نامه شهرداری در خصوص درخواست جابجایی موکب امام جواد علیه السلام

-1402/4435- پیگیری مجدد آقای امان الله متین در خصوص درخواست قبلی ایشان

-1402/4347-پاسخ شهرداری در خصوص بررسی نامه های ارسالی از مرکز بهداشت شهرستان و اعلام نتیجه

-1402/4450- پاسخ شهرداری در خصوص درخواست انجمن حمایت از زندانیان جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا و مقصد

-1402/4220- مکاتبه شهرداری با اداره توزیع برق شهرستان کرمان در خصوص تاریکی معابر مربوط به مشکلات شهر نامشخص

-نامه شماره 3381 -1402 درخصوص درخواست آقای شمسی عضو محترم شورا نامشخص

-1402/3433- صورتجلسه کمیسیون نظارت مرکز استان نامشخص

-1401/6652-پاسخ شهرداری در خصوص تهیه آئین نامه بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضای سبز شهری

-1402/2395- پاسخ شهرداری در خصوص بررسی نامه ارسالی از اداره کل بازرسی با موضوع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها

-1402/4012- گزارش عملکرد یکساله سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری