-دستور کار کمیسیون بودجه،منابع پایدار و سرمایه گذاری مرداد ماه 1402

-نامه 3067 – در خصوص فروش قبور طبقاتی

-2931 – اقای داریوش طهماسبی و فرزانه رضوی .

-نامه وارده شماره 3147-1402 در خصوص تفام نامه همکاری فی ما بین شهرداری کرمان و کمیته امداد امام خمینی

-نامه 3030 -پاسخ شهرداری در خصوص درخواست فرامرز طوفان و ورثه مرحوم پروین طوفان تایید

-نامه 2888 در خصوص درخواست آقای محمد کریم ژام

-نامه 3262 در خصوص درخواست آقای علی موحدی نیا

-نامه 3255 با موضوع پرداخت قدرالسهم حسین رضامند تایید

-نامه 3069 در خصوص، صورتجلسه تعیین تکلیف تابلوهای هیات رزمندگان نامشخص

-نامه 3249 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم معصومه یوسفیان .

-نامه 3254 -پاسخ شهرداری در خصوص درخواست اقای مهدی زرکش .

-نامه 3324 اخذ مجوز جهت انجام مناقصه روکش آسفالت معابر مناطق 1-3-4-5 شهر کرمان

-نامه 3246 پاسخ شهرداری در خصوص لیست بدهکاری بیمارستان ها(مراکز درمانی ) به شهرداری

-نامه 3228 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم زندوکیکی تایید

-نامه 3152 – درخواست شرکت تعاونی چند منظوره سرباز استان کرمان- در خصوص قدرالسهم ملک در شهرک الغدیر ، چهارراه حسینی پور

-نامه 3387 در خصوص افتتاح حساب جاری نزد بانک رسالت

-نامه 3224 ارسال گزارش تصویب معاملات به شورا

-نامه3227 – پاسخ سازمان بازرسی استان (موضوع ضریب kp)

-نامه 3320 درخواست آقای دباغیان – پیرو مکاتبات قبل ( 3288-1402 ) و نظریه هیأت محترم تطبیق تایید

-نامه 3296 درخواست آقای محمد فاضل معین الدینی و منور ابراهیم آبادی- در خصوص عوارض حذف پارکینگ

-نامه 3261 با موضوع درخواست آقای علی محمد علی زاده- در خصوص عوارض ارزش افزوده

-نامه 3231 با موضوع درخواست آقای عبدالحمید خضرائی- در خصوص قطعه زمین واقع در خیابان قدوسی ، کوچه شماره 66

-نامه وارده شماره 3365-1402 هیأت امنای تکیه سجادیه ( مشهور به مکرونیها ) – درخواست قطعه زمین متعلق به شهرداری در مجاورت تکیه مکرونی ها در خیابان شهیدان ایرانمنش ، اواسط کوچه شماره 6

-2778-درآمدهای غیرنقدی 1401

-نامه 3238 -با موضوع درخواست آقای حسین ادهمی

-نامه 3218 -در خصوص درخواست آقای – سید محمد افتخار افضلی

-نامه 3068 -پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم افروز فیوج صیادی

-انتخاب هیات رئیسه کمیسیون

-نامه 3218 در خصوص درخواست آقای – سید محمد افتخار افضلی تایید

-نامه شماره 3435 با موضوع درخواست آقای نگارستانی در خصوص پرداخت ریالی قدر السهم تایید

-نامه 3521 با موضوع درخواست خرید لچکی آقا و خانم زندی پورجوپاری تایید

-نامه 3463 با موضوع هدیه به مناسبت روز خبرنگار تایید

-نامه 3412 در خصوص درخواست امین رضا نظریان تایید

-نامه 3262 در خصوص درخواست آقای علی موحدی نیا تایید

-نامه 3249 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم معصومه یوسفیان .

-نامه 3411 با موضوع مطالبات شهرداری کرمان از دستگاه های اجرایی

-نامه 3418 با موضوع درخواست مجوز پرداخت مطالبات شرکت تعاونی مسکن دادگستری – پیمانکاران بدون قرارداد

-نامه 3069 در خصوص، صورتجلسه تعیین تکلیف تابلوهای هیات رزمندگان

-2778درآمدهای غیرنقدی 1401

-نامه 3224 ارسال گزارش تصویب معاملات به شورا

-نامه 3446 در خصوص پاسخ به نامه شورا جهت زمین چمن فوتبال پارک ارغوان واقع در الغدیر

-نامه 3489 حسین محمدی گودیزی- درخواست مساعدت

-نامه 3296 درخواست آقای محمد فاضل معین الدینی و منور ابراهیم آبادی- در خصوص عوارض حذف پارکینگ

-نامه 3261 با موضوع درخواست آقای علی محمد علی زاده- در خصوص عوارض ارزش افزوده  

-نامه 3389 با موضوع درخواست آقای شیخ فخرالدینی در خصوص اجاره سوله در پمپ گاز جاده تهران

-نامه 3001 – پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم صغری زینلی

-نامه 3525-محاسبه قدرالسهم ملک آقای مهدی پور تایید

-نامه 3566 محاسبه قدر السهم ملک فرزاد ناظم پور تایید

-نامه 3565 محاسبه قدر السهم ملک سلیم قزوینی تایید

-نامه 3564 محاسبه قدر السهم ملک مرتضی زاده تایید

-نامه 3698 در خصوص انجام مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سال 1402

-نامه 3567در خصوص ناصر تیموری نیا خیابان گلدشت کوچه 7 تایید

-نامه 3551 – استرداد وجه آقای اکبر محمدی تایید

-نامه 3681 پرداخت دیون – سفره هفت سین – مریم السادات مهدویان تایید

-نامه 3524- سید مهدی افتخار افضلی بوکالت سید حسن افتخار افضلی تایید

-نامه 3249 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم معصومه یوسفیان .

-نامه 3643 در خصوص ترک تشریفات خرید جدول سنگی تیشه ای چشمه شیردوش شرکت کرمان حجیر منطقه دو تایید

-نامه 3749 با موضوع اصلاحیه بودجه

-نامه 3542 در خصوص تقاضای آقای علیرضا دژاکام جهت واگذاری مکان سرپوشیده ورزش باستانی تایید

-نامه 3001 – پاسخ شهرداری در خصوص درخواست خانم صغری زینلی

-2778درآمدهای غیرنقدی 1401

-نامه 3554 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست – حسین ادهمی تایید

-نامه 3653 با موضوع جابه جایی بودجه درخصوص تجهیز گذرگاه مرزی ریمدان

-نامه 3592در خصوص هزینه اعزام نیرو به گذرگاه ریمدان

20 -نامه 1982 – پاسخ شهرداری در خصوص درخواست – ابوالحسن میرمحمودی

-3648 ، در خصوص ضرورت تکمیل فایل اکسل فرآیند انتخاب و معرفی حسابرس رسمی

-نامه 3559- درخواست کمک مالی برای خرید یک دستگاه آبسرد کن و ده عدد کولر سلولزی تایید

-نامه 3552 در خصوص تخریب و خاکبرداری ملک خانم مطهره کاظم زاده خیاط

-نامه 3683حامد شورآبادی- درخواست مساعدت تایید

-نامه 3589 با موضوع درخواست سارا عباس پور- در خصوص تقسیط عوارض مربوط به ملک تایید

-انتخاب هیات رئیسه تایید

-نامه 3741 با موضوع قدرالسهم ریالی ملک آقای رجایی تایید

-نامه 3687 در خصوص ملک مسیری -ورثه خواجه زاده و علی اکبرپور

-نامه 3777 در خصوص ملک مسیری امید ملاجعفری . تایید

-نامه 3740 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست اکبر شجاعی و محمدجواد کامیاب

-نامه 3718 با موضوع قدر السهم ملک مهران میر دریکوند تایید

-نامه 3769 در خصوص قدر السهم ریالی ملک خانم مهدیه ایرانمنش تایید

-نامه 3759 در خصوص قدرالسهم ملک خانم ملایری تایید

-نامه 2900 در خصوص قدرالسهم ملک حسین جعفری تایید

-نامه 3743 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست حامد فیض آخوند عدم تایید

-نامه 3653 با موضوع جابه جایی بودجه درخصوص تجهیز گذرگاه مرزی ریمدان

-نامه 3719 در خصوص دیون عمرانی -ماشاءاله نژاد محمود آبادی تایید

-نامه 3737 پرداخت دیون- علی رشید فرخی- تایید

13 -نامه 3736 در خصوص دریافت مجوز پرداخت از محل دیون صورت وضعیت قطعی قرارداد 107756-1401/06/05 شرکت هامون نایزه

-نامه 3755 درخواست مجوز پرداخت دیون تایید

-نامه 3806 پرداخت دیون – صدرسازان نقش نما-اجرای کفپوش بتنی رنگی تایید

-نامه 3804 پرداخت دیون – صنایع چوب و ام دی اف رستاک تایید

-نامه 3521 با موضوع درخواست خرید لچکی آقا و خانم زندی پورجوپاری

-نامه 3461 پاسخ شهرداری در خصوص ملک – آرمان سیدی

-نامه وارده شماره 2557-1402/4/5 و شهرداری 68050 خانم الهام تیکدری نژاد متقاضی خرید لچکی تایید

-نامه 2846 متقاضی خرید لچکی عاطفه طهماسبی تایید

-نامه 3106 متقاضی خرید لچکی بتول لقمانی تایید

-نامه 3233 متقاضی خرید لچکی علی امیری و هادی امیری تایید

-نامه 3388 متقاضی خرید لچکی بهادر حسن زاده تایید

-نامه 3856 درخواست هیئت امنا مسجد الرسول ( ص) – در خصوص یک فقره فیش عوارض نوسازی تایید

-نامه وارده شماره 3697-1402 در خصوص گزارش بازدید و هزینه کمک به خیریه زنان نیکوکار مهتاب تایید

-نامه 3663 اجرای پروژه بتن رنگی شهربازی

-نامه 3842 درخواست محسن غنی پور- در خصوص رأی کمیسیون ماده صد ملک در خیابان کمیل- درخواست تقسیط پنج ساله تایید

-نامه 3817 رونوشت مکاتبه موسسه فرهنگی و آموزشی بلدالامین- پیرو نامه وارده شماره 3574-1402

-2778درآمدهای غیرنقدی 1401

-نامه 3698 در خصوص انجام مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سال 1402 تایید

-نامه 3749 با موضوع اصلاحیه بودجه تایید