-دستور کار کمیسیون بودجه،منابع پایدار و سرمایه گذاری فروردین ماه 1402

751-تملک ملک مسیری شرکت گلبازخان تایید

713-قدرالسهم پوربخشی زاده تایید

-714- قدرالسهم کامیابی تایید

-742-قدرالسهم فلاح نامشخص

-753-قدرالسهم تعاونی مسکن راه وترابری عدم تایید

-741-قدرالسهم جعفری نامشخ

-723-درخواست شهرداری در خصوص اخذ مجوز جهت پرداخت بیمه عمر پرسنل شاغل و بازنشسته تایید

-736-حق الزحمه سرهنگ ناظری در سال 1402 نماینده محترم نیروی انتظامی تایید

-669-ثبت هزینه ارشادی از محل دیون تایید

-7248-پاسخ در خصوص ملک فاطمه السادات میرزادی گوهری خ مطهری غربی ک 25

-7524- پاسخ شهرداری در خصوص بدهی های دانشگاه علوم پزشکی نامشخص

-7525-پاسخ شهرداری در خصوص درخواست محمد ملکی نامشخص

-7545 رسول میرمحمدی در خصوص سختی کار

-7582 – نصرت بنی اسدی ماهانی ملک واقع در خیابان آسیاباد شمالی – غربی 9

-7604در مورد درخواست موسسه نیکوکاری رعد

-7677-پاسخ شهرداری در خصوص در خواست مریم رضایی

-551-درخواست شهرداری در خصوص ملک حسین عصمت صدیقی

-621پاسخ نامه شورا 6983-1401 در خصوص تامین برق مجتمع ساروج

-635-درخواست ترک تشریفات دیوار ارتش(ارامستان)

-691-اخذ مجوز شورا واعتبارمصوب جهت تخصیص زمین وتمدید قراردادهای طرح صنوف آلاینده ومشاغل مزاحم

-693-پاسخ شهرداری در خصوص ملک حمید محمدی

-711-پاسخ شهرداری در خصوص انجمن ایثارگران کرمان

-712-پاسخ شهرداری درخصوص علی اصغر اسدی نامشخص

-7662 درخواست اعتبار برای شورای شهرستان

-618 محمدعلی فرحناک- در خصوص توافقنامه ایشان با شهرداری تایید

-575-گزارش بازرسی نامحسوس بازرسان از سازمان آتش نشانی شهرداری و ایرادات و کمبودها

-7555در خصوص مکاتبه آقای امینی زاده با استاندار محترم کرمان در خصوص شهر کرمان

-7544مجوز شورا تفویض اختیار شهردار به معاونین جهت امضا عدم تایید

-7074-پاسخ شهرداری در خصوص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

-7618-گزارش ساخت وساز های ساختمانی اقای سعید گیلانی وخانم عاطفه طهماسبی

-508-پاسخ شهرداری در خصوص محمدمشتی

-نامه وارده شماره 7585-1401 در خصوص ارسال گزارش تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر

-596در خصوص نامه دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری مربوط به ضریب تعدیل مصوب هیأت وزیران در خصوص تبصره مزبور در محاسبات عوارض ملاک عمل ….

-514-متن توافق نامه پیشنهادی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری با هیات رزمندگان اسلام استان کرمان در خصوص تابلوهای تبلیغاتی

-630در خصوص مصوبه شماره 31-1400 شورا و مکتوبه تأکیدی فرمانداری – مؤسسه فرهنگی الزهرا

-598 ارسال دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای اسلامی شهر

-7612 آیین نامه رفاهی

-6175-1401/10/11 در خصوص تامین پارکینگ در سطح شهر

-697- بخشنامه ابلاغ بودجه سال جاری کل کشور و به پیوست موارد قانونی مرتبط با شهرداری ها

-698- نامه مدیرکل امورشهری در خصوص ارسال تفریغ بودجه هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد

-634-پاسخ شهرداری در خصوص موسسه خیریه کمک

-7050اکبر رجایی در خصوص مجوز ریالی قدرالسهم- پیرو نامه صادره 6978-1401

-نامه وارده شماره–586-1402پیش نویس قرارداد مشارکت در احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی فیبر نوری شهر کرمان، فی مابین شهرداری کرمان و شرکت داده گستر عصر نوین(های وب) نامشخص

-581 – استرداد وجه آقای بهادر حسن زاده(منطقه دو) تایید

-567-تخفیفات لوایح 1402 تایید

-518 – پرداخت حق الزحمه حاجی زاده نماینده محترم دادگستری در سال 1402 تایید

-551-درخواست شهرداری در خصوص ملک حسین عصمت صدیقی

-548 – قدرالسهم معصوم پور تایید

-7594-نامه 247899 منطقه دو-محمدرضا ارجمندی- 1401/12/18 تایید

-633تخفیفات عوارض ساختمانی درحوزه پروانه های شهرسازی تایید

-575-گزارش بازرسی نامحسوس بازرسان از سازمان آتش نشانی شهرداری و ایرادات و کمبودها

-7555در خصوص مکاتبه آقای امینی زاده با استاندار محترم کرمان در خصوص شهر کرمان

-7544مجوز شورا تفویض اختیار شهردار به معاونین جهت امضا

-7604در مورد درخواست موسسه نیکوکاری رعد

-7545 رسول میرمحمدی در خصوص سختی کار

-7525-پاسخ شهرداری در خصوص درخواست محمد ملکی

-7248-پاسخ در خصوص ملک فاطمه السادات میرزادی گوهری خ مطهری غربی ک 25

-7582 – نصرت بنی اسدی ماهانی ملک واقع در خیابان آسیاباد شمالی – غربی 9

-7782-اخذ مجوز اختصاص قطعه شماره 1 از قطعه زمین شماره 30 واقع در خیابان گلدشت خیابان گلبرگ به مساحت 610 متر مربع، و مشارکت در پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمان همراه سرای بیماران مادر با زیربنای 3500 متر مربع توسط مرکز نیکوکاری رضوان کرمان تایید

-7677-پاسخ شهرداری در خصوص در خواست مریم رضایی

-7524- پاسخ شهرداری در خصوص بدهی های دانشگاه علوم پزشکی

-7662 درخواست اعتبار برای شورای شهرستان

-7074-پاسخ شهرداری در خصوص ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

-7618-گزارش ساخت وساز های ساختمانی اقای سعید گیلانی وخانم عاطفه طهماسبی

-5603نامه شهرداری در خصوص درخواست معافیت عوارض کسب و پیشه اتحادیه آجیل و خشکبار

-621پاسخ نامه شورا 6983-1401 در خصوص تامین برق مجتمع ساروج

-5969-پاسخ شهرداری در خصوص یکپارچه سازی عوارض شهرداری و دریافت عوارض با کد ملی شهروندان

-508-پاسخ شهرداری در خصوص محمدمشتی

-630در خصوص مصوبه شماره 31-1400 شورا و مکتوبه تأکیدی فرمانداری – مؤسسه فرهنگی الزهرا

-7514-پاسخ شهرداری در خصوص در خواست ایراندوست

-نامه وارده شماره 7585-1401 در خصوص ارسال گزارش تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر

-7050اکبر رجایی در خصوص مجوز ریالی قدرالسهم- پیرو نامه صادره 6978-1401