-دستور کار کمیسیون بودجه،منابع پایدار و سرمایه گذاری اردیبهشت  ماه 1402

905- استرداد وجه آقای عباس محسنی

-986-قدرالسهم رنجبر، تایید

-914-قدرالسهم فاطمه پذیرش، تایید

-838 قدرالسهم میرحسینی

-910 قدر السهم ریالی اسماعیلی نسب، تایید

-770-تملک ملک مسیری مصطفی مرتضوی مهر، تایید

-911 ملک مسیری مرتضی ملک نژاد و شرکاء ،تایید

-912 ملک مسیری محمد پور باقری، تایید

-نامه وارده شماره 7585-1401 در خصوص ارسال گزارش تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر

-514-متن توافق نامه پیشنهادی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری با هیات رزمندگان اسلام استان کرمان در خصوص تابلوهای تبلیغاتی

-508-پاسخ شهرداری در خصوص محمدمشتی

-839 پاسخ شهرداری در خصوص درخواست مریم ابراهیمی پورفرسنگی، تایید

-6175-1401/10/11 در خصوص تامین پارکینگ در سطح شهر

-7612 آیین نامه رفاهی

-5969-پاسخ شهرداری در خصوص یکپارچه سازی عوارض شهرداری و دریافت عوارض با کد ملی شهروندان

-630در خصوص مصوبه شماره 31-1400 شورا و مکتوبه تأکیدی فرمانداری – مؤسسه فرهنگی الزهرا تایید

-7050اکبر رجایی در خصوص مجوز ریالی قدرالسهم- پیرو نامه صادره 6978-1401 نامشخص

-698- نامه مدیرکل امورشهری در خصوص ارسال تفریغ بودجه هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد

-957ناهید میررضایی- در خصوص هزینه های خرید پارکینگ ،تایید

776-پرداخت حق الزحمه کارشناسی عرصه پارک شهید مطهری از محل دیون، تایید

-921-پاسخ شهرداری در خصوص سید مهدی هاشمی

-771-درخواست مجوز اولیه سرمایه گذاری زمین انتهای خیابان امام جمعه، تایید

-1006- تفویض اختیار هزینه ها ،تایید

-849 صورتجلسات 1401/12/24 و1401/7/17 – درخصوص صدور پروانه مسکونی دانشگاه آزاد اسلامی

-924-پاسخ شهرداری در خصوص امین گزستانی، تایید

-940-پاسخ شهرداری در خصوص محمد سیدی

-896در پاسخ به نامه شماره 765 شورای محترم اسلامی شهر ( زمانی فر)، تایید

-634-پاسخ شهرداری در خصوص موسسه خیریه کمک

-975-ایراد نگارشی تعرفه های عوارض شهرسازی

-977در خصوص درخواست آقای مهدی محمدی، تایید

-697- بخشنامه ابلاغ بودجه سال جاری کل کشور و به پیوست موارد قانونی مرتبط با شهرداری ها

-936-درخواست ارایه طریق از شورای محترم شهر در خصوص تنظیم توافق نامه سه جانبه جهت پروژه احداث ساختمان غسالخانه آرامستان جدید

-6013-در خواست موسسه خیریه توانا بابت آسفالت محوطه و نصب آلاچیق و نصب وسایل توانبخشی پارکی در محوطه

-729-ارسال نامه معاون فنی و امور زیرساختی و تولیدی سازمان برنامه ریزی و بودجه به انضمام درخواست اعضای مجمع مشورتی و …

7529- لچکی عذری حسینی

-7748- لچکی رسول قاصدی و صدیقه دهقان زاده

-937-خرید لچکی حمید زندوکیلی

-938-پاسخ شهرداری در خصوص حسین رنجبر همقاوندی، تایید

-1244 متقاضی خرید لچکی نوید سیستانی پور به وکالت محسن جلال کمالی ،تایید

-7745- خرید لچکی هادی لطفی، تایید

-1057 قدر السهم مجید امانی، تایید

-1056 قدرالسهم ایراندوست

-1257-قدرالسهم احمدی ،تایید

-1259-قدرالسهم خاندان پور، تایید

-1256-قدرالسهم قدوسی ،تایید

-1255-قدرالسهم مقیمی نژاد ،تایید

-1258- قدرالسهم فرهمند ،تایید

-1101-قدرالسهم میرزایی، تایید

-1090- پاسخ به نامه 594 -1402 هیئت امنا مسجد النبی علی خواجه پور – خانم غضنفرپور

-1254-در پاسخ به نام 6000-03/10/1401 به استحضار می‌رساند در خصوص درخواست آقای رضا سلطانی مبنی براینکه میزان مسیری اعلام شده ملک مورد ادعای نامبرده در سال 99 و کسر آن از بدهی قدرالسهم

-1127- پاسخ به نامه 645 در خصوص ملک فریبا بهرامجردی خیابان مطهری غربی ،تایید

-1152-درخواست بررسی و ارسال پاسخ با قید فوریت مربوط به انعقاد قرارداد پژوهشی طراحی و نورپردازی ضلع شرقی سایت قلعه اردشیر و پروژه مدیریت طرح مطالعاتی جامع حمل و نقل و ترافیک شهری تحت عنوان طرح پژوهشی با دانشگاه صنعتی سیرجان

-1059- غرفه داران بازار مشتاقیه

-596  -در خصوص نامه دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری مربوط به ضریب تعدیل مصوب هیأت وزیران در خصوص تبصره مزبور در محاسبات عوارض ملاک عمل .

1368- خرید لچکی سعید بهبودی نژاد و نوشین خاقانی تایید

 -1298- خرید لچکی بدرالسادات قانونی تایید

-1242- خرید لچکی علیرضا پاگداری پور تایید

-1248-لچکی بانک صنعت و معدن استان کرمان شهرام بذرافشان و سیدمحمد حسینی نیا تایید

-1370- قدرالسهم آقای معین سلطانی

-1424-قدرالسهم آقای محمدرضا کوپا ،تایید

-1401- پاسخ شهرداری در خصوص آقای عباس محسنی موضوع استرداد وجه ،تایید

-1144-پاسخ در خصوص املاک ماهان و لوتوس

-1485-پاسخ شهرداری در خصوص فاطمه السادات میرزادی خ مطهری غربی ک 25

-1346- پاسخ شهرداری در خصوص درخواست انجمن صنفی شرکتهای مسافربری برای کاهش نرخ اجاره دفاتر واقع در پایانه مسافربری

-1536-پاسخ شهرداری در خصوص علی خواجه پور با وکالت از طرف هیات امنا مسجدالنبی تایید

-1307-کارت هدیه جهت خبرنگاران

-1480-ارسال فرمول مصوبه عوارض مشاغل صنفی و حرف خاص، تایید

-1067-در اختیار گذاشتن پیوست های قرارداد شهرداری و شرکت های وب

-1375-در خواست شرکت تعاونی مسکن کارگران گروه صنایع سیمان کرمان، تایید

-1141 – در خصوص بدهی دستگاه های اجرایی استان و دلایل عدم همکاری ذیحسابان با شهرداری کرمان

-1225-در خصوص احکام سند راهبردی گردشگری و …

-1319- درخواست خانم بهاره احمدی

-1387-درخواست ورثه نواب زاده ،تایید

-1358- درخواست نصرت مهدی پور

-1484 محمد مشتی

-1468 عشرت حسنی مقدم- در خصوص قطعه زمین واقع در کوچه شماره 31 بلوار جمهوری ،تایید