موافقت شورای اسلامی شهر کرمان با تهاتر ساختمان «خانه شهر» با ساختمان فرمانداری

نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان،با حضور رییس و اعضای شورا ،شهردار و معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان برگزار شد.

در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان،با موضوع تهاتر ساختمان «خانه شهر» با ساختمان فرمانداری با توجه به شرط حفظ،نگهداری،مرمت و بازسازی خانه شهر،موافقت گردید.

در ابتدای این نشست،رییس کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به مکاتبه شورای اسلامی شهر با استانداری کرمان و دیدار اعضای این شورا با استاندار کرمان پیرامون ساختمان خانه شهر ،گفت:در این راستا استانداری کرمان سه مورد پیشنهاد مطرح کرده است و در این خصوص درخواست استانداری این بود که در راستای حفاظت بیشتر از مجموعه خانه شهر و با توجه به اینکه خانه شهر در مجاور استانداری قرار دارد، ملک خانه شهر که در تملک شهرداری کرمان است، با یکی از املاک استانداری تهاتر گردد.

محمد امینی‌زاده در ادامه، به قرائت متن مصوبه‌ در این زمینه پرداخت که بدین شرح است: «این پیشنهاد در کمیسیون بودجه مطرح و با چهار رأی موافق و دو رأی مخالف مصوب شد. پیرو مکاتبه استانداری کرمان و جلسه اعضای این شورا با استاندار محترم کرمان پیرامون ساختمان خانه شهر، با توجه به پیشنهادات استاندار محترم در مورد تعیین‌تکلیف ساختمان خانه شهر و توجه به شرایط موجود ساختمان استانداری، ازجمله قرار گرفتن درِ اصلی آن در جوار ساختمان خانه شهر و نظر به ثبت تاریخی این ساختمان در آثار میراث فرهنگی، با تهاتر ساختمان خانه شهر (با شرط حفظ و نگهداری و مرمت این مجموعه) با ساختمان فرمانداری شهرستان کرمان و محوطه پیرامون آن، همراه با انتقال قطعی سند به این شورا، موافقت شود.»

وی با قرائت این مصوبه در صحن علنی، از موافقان و مخالفان خواست در این خصوص گفتگو و تبادل نظر کنند.

در ادامه،سیدمحمد موسوی، عضو شورای اسلامی شهر کرمان، به‌عنوان مخالف این مصوبه کمیسیون بودجه گفت: خانه شهر با سابقه و قدمتی که دارد و با توجه به اینکه ثبت میراث فرهنگی است، باید در اختیار شهرداری و شورای اسلامی شهر بماند.

وی، به ارتباط خانه شهر با شهرداری و میدانی که در روبه‌روی این ساختمان به نام شورا نام‌گذاری شده و مجموعه اداری شورای اسلامی شهر که از گذشته در آن مستقر بوده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بود این مکان، بازسازی و شورای شهر مجدد در آن مستقر شود.

موسوی ادامه داد: علی‌رغم طولانی‌شدن این روند و ساخت‌و‌سازی که استانداری از قبل در این محدوده انجام داده، و تداخلی که ساختمان شورا با استانداری دارد، به‌نظر می‌رسد منع و مشکلی در رابطه با استفاده از این ساختمان وجود ندارد و بهتر است شورا و شهرداری، این مجموعه را تعمیر و بازسازی کند تا مجموعه‌ای که به نام مردم است، با شرایطی که از قبل در این مکان حاکم بوده، همچنان متعلق به شورا و شهرداری باشد.

وی افزود: اگر خانه شهر به استانداری واگذار شود، هویت این ساختمان را که متعلق به مردم و درنهایت به نام شورای اسلامی شهر بوده، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ادامه، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا، به‌عنوان موافق این مصوبه، با بیان اینکه قرار است تصمیمی بگیریم که منطبق بر واقعیت باشد، گفت: ساختمان اصلی استانداری کرمان، جنب ساختمان خانه شهر ساخته شده و به هر دلیلی در گذشته، تدبیری برای درب اصلی ساختمان استانداری به‌صورت اصولی و صحیح اندیشیده نشده است.

حسین چناریان با اشاره به اینکه ساختمان استانداری دارای رده بالای امنیتی و حفاظتی است،افزود:من به‌عنوان یک عضو شورای اسلامی شهر، نه از باب اینکه این ملک هویتش حفظ  نشود؛ بلکه با توجه به اینکه این ملک به نام مردم است و از پول مردم ساخته شده، برای اینکه متروکه و بدون استفاده نشود، با حفظ هویت و بازسازی این ساختمان، موافقم این ملک با همین ساختار در اختیار استانداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه معادل ارزش این ملک، یک ساختمان دیگر در اختیار شورای اسلامی شهر قرار می‌گیرد، گفت: با این اقدام، مشکل استانداری حل می‌شود؛ ضمن اینکه هویت میراثی و تاریخی ساختمان خانه شهر نیز حفظ خواهد شد.

رییس کمیسیون حقوقی،نظارت و ارزیابی شورا نیز به‌عنوان دیگر عضو مخالف این مصوبه کمیسیون بودجه گفت: خانه شهر، همان‌طور که از نامش پیداست، خانه «شهر» است که متولی آن باید شورای اسلامی شهر و شهرداری باشند و از ابتدای این دوره، قرار بود پس از بازسازی این ساختمان، شورای اسلامی شهر مجدد در آن مستقر شود.

محمد امینی‌زاده افزود: با حضور شورا در ساختمان خانه شهر، مجموعۀ شورا کنار شهرداری است؛ بنابراین، نظارت‌ها بیشتر و رفت‌‌وآمدها کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: البته یکی از پیشنهادهای استانداری هم استقرار شورای اسلامی شهر پس از بازسازی خانه شهر در این ساختمان است که با پیشنهاد مستقرشدن شورا در این ساختمان موافقم، اما با این پیشنهاد که با یک ساختمان دیگر تهاتر شود، مخالف هستم.

در ادامه، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، به‌عنوان عضو موافق مصوبه واگذاری خانه شهر به استانداری گفت: به نظر می‌رسد بازسازی این مکان و انتقال شورای شهر به خانه شهر، حداقل دوسال زمان می‌برد؛ چراکه در بودجه امسال، بازسازی خانه شهر دیده نشده و هزینۀ تعمیر ساختمان نیز بالاست.

محمود بابایی افزود: درعین حال، اگر خانه شهر بازسازی و شورای شهر به آن مکان منتقل شود، شورای اسلامی شهر به ‌شدت تحت تأثیر استانداری که در جوار خانه شهر است، قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیش از ساختِ ساختمان استانداری، باید حریم خانه شهر حفظ می‌شد، گفت: این تصمیم از ابتدا نباید گرفته می‌شد؛ بنابراین، اگر تساهلی در آن زمان صورت گرفته، کسانی که در آن زمان تصمیم گرفته‌اند، باید پاسخگو باشند.

بابایی افزود: باید برای مردم تبیین شود که تنها بخش اعیانی خانه شهر، متعلق به شهرداری است، اما زمین آن، متعلق به شهرداری نیست؛ بلکه متعلق به موقوفه است.

وی در عین حال، با بیان اینکه موافق واگذاری خانه شهر به استانداری هستم، تصریح کرد: اما باید بازسازی خانه شهر نیز در مصوبه قید شود.

در ادامه، با تهاتر پایاپای ساختمان خانه شهر، با شرط  حفظ و نگهداری، و بازسازی و مرمت این مجموعه، با ساختمان فرمانداری شهرستان کرمان و محوطه پیرامون آن، همراه با انتقال قطعی سند به شورای اسلامی شهر کرمان، با هفت رأی موافق و سه رأی مخالف، از مجموع  افراد حاضر در جلسه، موافقت شد.

در این نشست رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، به نامه شهرداری کرمان با این مضمون که «شهرداری کرمان در نظر دارد جهت اجاره ماشین‌آلات سنگین سازمان عمران از طریق مناقصه عمومی با برآورد اولیه 21 میلیارد و 864 میلیون تومان به‌مدت یک سال با نحوۀ پرداخت 20 درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی اقدام کند، لذا از شورای شهر خواسته با توجه به موارد قانونی در صورت موافقت، مراتب را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری ابلاغ کند»، اشاره کرد.

در ادامه، درخواست شهرداری با موافقت اعضای شورا با این شرط که عملیات عمرانی توسط شهرداری انجام شود و به پیمانکار واگذار نشود و گزارش خرید نیز به شورا ارسال شود، به ‌تصویب رسید.

در این نشست، پس از مطرح‌شدن واگذاری زمین‌های «بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری» به خیّران و متقاضیان و دو مورد درخواست در این زمینه، موسوی، عضو شورای اسلامی شهر گفت: باید اطلاعات مجموعه‌های فرهنگی و انجمن‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های متقاضی جمع‌آوری، و نیازسنجی شود تا شهرداری بداند که در چه زمینه‌ای می‌خواهد این زمین‌ها را واگذار کند.

وی، با بیان اینکه اکنون، بدون اینکه بدانیم اولویت و نیاز شهر چیست، در این بخش فعالیت می‌کنیم، تأکید کرد: همچنین باید درخصوص اینکه شهرداری در بخش‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، مذهبی و موارد دیگر می‌تواند زمین واگذار کند، اطلاع‌رسانی کنیم تا تمام خیّران مطلع شوند و سپس از میان متقاضیان، بهترین گزینه انتخاب شود.

موسوی افزود: همچنین زمین‌ها باید با برنامه‌ریزی و در چارچوب مشخص، طبق نیاز شهر، واگذار شود.

شهردار کرمان نیز درخصوص واگذاری زمین‌های شهرداری کرمان از طریق بنیاد خیریه بناهای ماندگار گفت: با نهادهای متولی امور خیریه نامه‌نگاری کردیم و مدیر بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان نیز، جلسات زیادی را در این خصوص برگزار، و ظرفیت‌های شهرداری برای واگذاری زمین، پروانه ساختمانی و یا هر دو را تبیین کرده است.

شعرباف افزود: در جلساتی که با استاندار محترم داشتیم مقرر شد اگر خیریه عمومی وجود داشته باشد، به شهرداری معرفی کنند.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، در ادامه، به نامه دیگر شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: شهرداری طی یک نامه درخواست کرده مصوبه 28 فروردین 1401 با موضوع تخفیف تعرفه‌های انبارداری اجراییات شهرداری، تا پایان سال 1402 تمدید شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد داده وسایل جمع‌آوری‌شده توسط مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری در سال 1401 نیز، شامل این مصوبه شود.

امینی‌زاده افزود: این پیشنهاد در کمیسیون بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا نیز با اشاره به بازدید از انبار مرکزی اجراییات گفت: خوشبختانه در این دوره، انبار اجراییات نظم بهتری پیدا کرده و موارد جمع‌آوری‌شده، در سامانه ثبت شده است.

بابایی افزود: پیش از این، قبض، به‌صورت دستی داده می‌شد و اطلاعات ثبت نمی‌شد؛ بنابراین، اگر قبض گم می‌شد،  پیگیری وسایل، سخت و دشوار بود، اما خوشبختانه با سیستمی‌شدن این فرایند، مشکلات کم شده و آمار به‌راحتی قابل دسترسی است.

وی، ادامه داد: اما اشکالی که وجود دارد این است که مردم نمی‌دانند برای تحویل‌گرفتن وسایل، باید به کجا مراجعه کنند، که حتماً باید در این خصوص اطلاع‌رسانی شود.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این خصوص گفت: باید بررسی شود که این تخفیفات منجر به مراجعه بیشتر مردم شده یا خیر.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان در این خصوص گفت: باید به افرادی که وسیله آنها جمع‌آوری شده و اسنادی دارند، مهلت داده شود و در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر، در مورد وسایل تصمیم‌گیری شود.

در ادامۀ این نشست، رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، به مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا درخصوص نام‌گذاری برخی معابر شهر اشاره کرد که درنهایت با پیشنهاد نام‌گذاری معبر فاقد نام جنوبی «پارک مادر» که به خیابان «شفا 6» منتهی می‌شود، به نام مادر شهیدان «سیف‌الدینی»، «بی‌بی‌جلیله قوامی‌راد»، «کوچه شماره 23 خیابان امام سجاد(ع)» واقع در بزرگراه «آیت‌الله خامنه‌ای» به نام شهید معزز «محمود دولت‌آبادی»، معبر فاقد نام واقع در بلوار «احمد هدایت»، به نام «روابط‌عمومی»، کوچه شماره 14 بلوار «جمهوری‌اسلامی»، به‌نام «شهیده زهرا حسنی‌سعدی»، بوستان انتهای بلوار «سجادیه»، نبش بزرگراه «آیت‌الله خامنه‌ای»، به نام «شهدای فاطمیون» و گنجانده‌شدن نام قدیمی «ته باغ‌لـ‌له‌» به تابلوی «کوچه شماره 13 شریعتی»، موافقت شد.

همچنین با پیشنهاد نام‌گذاری میدان جدیدی که در «حوض ستاره»، واقع در محدودۀ گلزار شهدا ساخته شده، به‌نام «شهدای مکتب‌المهدی(عج)»، کوچه‌ای در خیابان «فیروزه»، پشت ساختمان بسیج که به خیابان «والفجر» نیز راه دارد، به نام «شهدای دبیرستان سپاه»، معبر 32 متری فاقد نام واقع در خیابان «گلدشت»، به‌نام خیابان «گلسار» و معبر جدیدالاحداث واقع در خیابان «شهید خالداری»، از سمت بلوار «شهید صدوقی» به سمت فرودگاه، به ‌نام «شهید حسین مرادی»، بوستان جدیدالاحداث واقع در روبه‌روی بیمارستان «افضلی‌پور»، به ‌نام «بهیار» و اسامی پیشنهادی شهدای محله سرآسیاب فرسنگی بر روی معابر مشخص‌شده در این شورا، موافقت شد.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از نامه‌های شهروندان نیز مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفت.