رئیس شورای اسلامی شهر کرمان عنوان کرد:

شهید سلیمانی نماد عینی شجاعت،مقاومت و جوانمردی است

چهل‌ و‌ هفتمین نشست کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، و معاونان فرهنگی کلان‌شهرهای ایران،برگزار شد.

در این نشست، رییس شورای اسلامی شهر کرمان ضمن خیرمقدم به میهمانان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع کلان‌شهرهای ایران، با اشاره به برگزاری سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و هم‌زمانی آن با نشست کمیسیون  اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران،شهید حاج‌قاسم سلیمانی را جوانمردی با ایمان و عطوفت معرفی کرد و افزود:شهید سلیمانی نماد عینی شجاعت،مقاومت و جوانمردی است.

علیرضا نادری، با بیان اینکه این بزرگمرد، چهل سال لباس عشق پوشید و به‌دور از تجملات شهری، در کوه و صحرا در حال تعقیب دشمن و پیگیری اصول بنیادی بود و در این راه به شهادت رسید، گفت: شما میهمانان در سرزمینی قدم گذاشتید که فرهنگ مردمانش به نجابت و شجاعت آغشته است.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه مسائل اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌شود، درخصوص فرهنگ و اصالت مسئولان فرهنگی گفت: هدف نهایی، عبودیت است و مسئولان فرهنگی باید انسان‌ها را به سمت معبود هدایت کنند.

نادری، فرهنگ را تجلی تمام ناگفته‌ها و نانوشته‌های حاکم بر رفتار انسانی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ، ایجاد‌کردنی و آموختنی است، اما وراثتی نیست.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان فرهنگی مسئولیت دارند که فرهنگ را برای رسیدن اجتماع مردم به عبودیت، بسازند، فرهنگ را متشکل از خرده‌فرهنگ‌های مختلف دانست و افزود: این خرده‌فرهنگ‌ها، شامل خرده‌فرهنگ سازمانی، شهروندی، اجتماعی، شهروندی و هم‌زیستی است، که فرهنگ کلی را تشکیل می‌دهد.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان، شهرداری‌ها را مسئول خرده‌فرهنگ شهروندی و هدایت مردم به سمت هدف اصلی خلقت، دانست و یادآور شد: این خرده‌فرهنگ، شامل نمادها، گفتارها و مسائل پیرامونی آن است و در این راستا مسئولان اجتماعی در شهرداری‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.