رییس شورای اسلامی شهر کرمان:

نقد دوستانه، در جهت رفع اشکالات و نیل به کمال صورت می گیرد

علیرضا نادری، رییس شورای اسلامی شهر کرمان در نشست صمیمانه با خبرنگاران گفت: تقدیر شورای شهر در ایام خبرنگار از خبرنگارانی بوده که در یک سال اخیر نسبت به اخبار شهر و شورا اهتمام ورزیدند.

وی با بیان این که نقد باید منصفانه باشد و موجب تخریب طرف مقابل نشود افزود: همه ما به تذکر نیاز داریم اما نقد دوستانه، لطفی است که در جهت رفع اشکالات و نیل به کمال صورت می گیرد.

نادری با اشاره به این که خبرنگار همراه کسی است که طرف مقابل را درست نقد کند افزود: منتقدترین و در عین حال همراه ترین خبرنگاران بدون گرایش خاصی به این نشست دعوت شدند تا اگراشکالی هم در مسیر خدمتگزاری ما وجود دارد منصفانه و با ارائه راه حل باشد.

وی با بیان این که خبرنگار باید فارغ از بحث های سیاسی، جناحی و گروهی قلم بزند اظهار داشت: نقدهای بسیاری در یک سال گذشته به شورای ششم شد و بیشترین آن ها هم نسبت به بنده بود اما من مشتاق بودم منتقدان را از نزدیک ببینم و دلیل انتقاد آن ها از زبان خودشان بشنوم.

به گفته رییس شورای ششم، این خبرنگاران بدون گرایش سیاسی انتخاب شدند و دغدغۀ خاطر آن ها در حوزه شهر دارای اهمیت بوده است.

نادری در پایان ضمن تشکر از حساسیت خبرنگاران در حوزه مسائل و مشکلات شهر و شهروندان گفت: به طور یقین خبرنگاران حوزه شهری چراغ راهنمای اعضای شورا در سال های پیش رو خواهند بود.

در پایان این نشست صمیمانه از خبرنگاران فعال در حوزه شهر و شورا تقدیر شد.