پیشبرد اهداف مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی،مهم ترین اولویت شورای ششم

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرمان عنوان کرد:

پیشبرد اهداف مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی،مهم ترین اولویت شورای ششم

 رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرمان پیشبرد اهداف مدیریت شهری با رویکرد فرهنگی را مهم ترین اولویت شورای ششم عنوان کرد و گفت:در این دوره سعی بر این است که با نگاه فرهنگی به  همه مسایل،فضای فرهنگی بهتری بر شهر حاکم شود.

محمود بابایی در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شورای شهر،مبحث مدیریت فرهنگی پارک ها را گام مثبتی در جهت تبیین مسائل فرهنگی در حوزه مدیریت شهری برشمرد.

وی افزود: اگر همه فعالیت ها و اقدامات مبنای فرهنگی داشته باشند ماندگاری بیشتری خواهند داشت.

بابایی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دقیق در تخصیص بودجه برای حوزه فرهنگی در سال آینده،گفت:این امر در گرو برنامه ریزی های دقیق،صحیح و حساب شده میسر خواهد شد.

وی در ادامه پیگیری مباحث فرهنگی به صورت منسجم و سازمان یافته و به دور از پراکندگی را امری مهم در حوزه فرهنگی اجتماعی برشمرد.

بابایی افزود:با توجه به این امر مدیریت شهری می‌تواند با تعامل با دیگر نهادهای تاثیرگذار در امور فرهنگی و اجتماعی و آموزش های لازم در زمینه‌های فرهنگی به ارتقاء مناسبات اجتماعی و فرهنگ شهروندی اقدام نماید.

وی ادامه داد:بحث توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی در مديريت شهري از آن جهت داراي اهميت است كه در شرايط كنوني در شهرها توجه يك بعدي به مسائل خدمت‌رساني نه‌تنها جواب نداده است بلكه مي‌توان با پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي ضمن انجام ‌امور،‌بازدهی كارها را نيز افزايش داد.

وی اظهار داشت: توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي در انجام وظايف دستگاه‌هاي خدمت‌رسان  علاوه بر افزايش مشاركت شهروندان مي‌تواند در دراز مدت سبب كاهش هزينه‌هاي تحميل شده بر شهر شود و همچنین از سوي ديگر مسائل فرهنگي و اجتماعي همچون تاروپود، تمامي حوزه‌هاي مسائل شهري از ساخت و ساز و نظافت شهري گرفته تا ارتقاي زندگي شهرنشيني را در برمي‌گيرد.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرمان در ادامه افزود:از آنجايي كه شهروندان سرمايه‌هاي اجتماعي شهر به حساب مي‌آيند نگاه همه‌جانبه به نياز و خواسته‌هاي شهروندان و پاسخگويي به نيازهاي آنان مي‌تواند فرهنگ شهروندی و زندگي شهرنشيني را در تمامي ابعاد ارتقا دهد لذا مديريت شهري و شهرداري باید به مسائل اجتماعي و فرهنگي ورود كند زیرا نمي‌توان به بحث رشد و پيشرفت شهري اشاره كرد و مسائل فرهنگي و اجتماعي را ناديده گرفت،بنابراین ناگزير بايد رويكردي فرهنگی به نيازهاي سرمايه‌ اجتماعي داشته باشیم.

شهردار کرمان نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت و ضرورت توجه به مباحث فرهنگی در حوزه مدیریت شهری،گفت:در این راستا چندین شاخص برای ارتقاء و کارآمدی حوزه فرهنگی باید مدنظر قرار گیرد.

سعید شعرباف افزود:میزان اتکا به مردم ،مشارکت مردمی و اقدامات مردم پایه در حوزه مدیریت شهری،شمولیت،پیوست اجتماعی و نگاه جامع تر به مباحث فرهنگی از مهم ترین مسائلی است که باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه در این دوره نگاه ویژه به مباحث فرهنگی و شمولیت، در مدیریت شهری مدنظر قرار گرفته است،تصریح کرد:مبحث تهیه و تدوین پیوست اجتماعی نیز ذیل همین موضوع در حال پیگیری می باشد.

شعرباف گفت:به همین منظور دبیرخانه ویژه پیوست فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تعریف شده است و در همه حوزه ها از جمله پارک ها،امور بین الملل،زیباسازی با تمرکز بر فضاهای سیما و منظر و…مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه اقدامات حوزه فرهنگی شهرداری را با توجه به مضیقه ها و مشکلات موجود،از جمله نیروی انسانی،خوب ارزیابی کرد و افزود:خوشبختانه برنامه ها و اقدامات نسبت به گذشته،مردم پایه تر بوده و میزان مشارکت مردم بیشتر شده است.

شعرباف همچنین با بیان اینکه مشارکت مردمی از مهم ترین مولفه های فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود،اظهار داشت:باید با جدیت و برنامه ریزی دقیق در حوزه فرهنگی به گونه ای عمل کنیم که حال و هوای شهر با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری به مبانی فرهنگی عطرآگین شود و شهر رنگ و بوی فرهنگی داشته باشد.

شهردار کرمان با بیان اینکه ساماندهی مناسبت های تقویمی با رویکرد فرهنگی کاری بسیار ارزشمند است،گفت:لازم است در تقویم مناسبت ها،رویدادها و بیلبوردهای تبلیغاتی به مبحث فرهنگ توجه ویژه شود و در این زمینه برنامه ریزی منظم و منسجمی صورت گیرد.

عشرت کردستانی نایب رییس کمیسیون فرهنگی نیز با اشاره به اهمیت مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی،گفت:در این راستا لازم است برنامه ریزی جامع،کامل و دقیق داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی در خصوص تخصیص بودجه به این حوزه،افزود:لازم است در ردیف های بودجه تحولات و برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد تا شاهد اقدامات بهتری در این حوزه باشیم.

حسین چناریان نیز در این نشست با اشاره به سیاست گذاری خوبی که در حوزه فرهنگی صورت گرفته است،گفت:می توانیم با تعامل و ایجاد ارتباط مناسب،مولفه های مهم و ضروری که اولویت این حوزه محسوب می شوند را با جدیت پیگیری کنیم و با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به جمع بندی جامع و کامل در حوزه فرهنگی برسیم تا کاری ارزشمند و در خور شان به مردم ارائه شود.

محمد امینی زاده نیز در این نشست گفت:لازم است مبحث مردمی سازی مدیریت شهری و مدیریت مشارکتی نهادینه شود.

وی افزود:مدیریت شهری بدون همکاری و مشارکت مردم، موفقیت چندانی در اداره شهرها به همراه نخواهد داشت بنابراین حرکت به سوی مدیریت مشارکتی امری ضروری است.

گفتنی است در این نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان نیز به بیان مسائل و موضوعات حوزه فرهنگی و راهکارهای لازم در زمینه بهبود خدمات،پرداخت.

.