ضرورت مناسب‌سازی فضای شهری برای افراد دارای نیازهای ویژه
 
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر کرمان بر ضرورت مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد با نیازهای ویژه تاکید کرد و گفت:شهرداری باید موانع موجود در اماکن عمومی در سطح شهر را رفع نماید تا این قشر از شهروندان بتوانند مانند سایر مردم به فعالیت بپردازند و با مشکل مواجه نشوند.
عشرت کردستانی در نشست کارگروه مناسب سازی معابر شهری ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر که با حضور اعضای کمیسیون،خانم نگاری مشاور شهردار در امور معلولین،آقایان زهرودی و نصراله پور از حوزه طراحی و نظارت و معاونین فنی مناطق پنجگانه شهری برگزار شد،افزود: باید در این زمینه برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای صورت گیرد تا در آینده شاهد شهری مناسب برای حضور همه اقشار جامعه باشیم.
وی اظهار داشت:امید است تا سال آینده با اقدامات منسجم در راستای مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد با نیازهای ویژه و کم‌توان جسمی اقدامات موثری صورت گیرد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کرمان،تصریح کرد:لازم است که در راستای حمایت از افراد با نیازهای ویژه یک شیوه نامه‌ تهیه و تنظیم شود و از موازی کاری جلوگیری شود.
کردستانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:ضرورت دارد که همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به ویژه شهرداری برای رفع نقاط حادثه‌خیر اقداماتی را عملیاتی کنند تا موانع موجود در سطح شهر برای افراد با نیازهای ویژه و کم‌توان جسمی و حرکتی کاهش یابد.
وی گفت:بهسازی زیرساخت های شهری از جمله ایجاد رمپ،رفع چاله‌های خیابان‌ها،کوچه‌ها و معابر در جهت تسهیل در امر عبور و مرور از جمله اولویت‌دارترین مباحثی است که باید در این زمینه اقداماتی ترتیب دهیم تا افراد کم‌توان حرکتی با مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: تسهیل در عبور و مرور و دسترسی جانبازان، افـراد دارای نیازهای ویژه وکم‌توان بـه خدمـات و امکانات اجتماعـی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی در شهر و مناسب‌سـازی محیط شهری برای این قشر از شهروندان و احقاق حقوق آنها نیازمند برنامه ریزی و اجرای طرح های زیرساختی می باشد و ضرورت که شهرداری در خصوص مناسب‌سازی فضاهای شهری به ویژه پل‌ها و رفع موانع از معابر و فضاهای شهری و برنامه ریزی در افزایش مبلمان شهری اقدامات موثری انجام دهد.
محمود بابایی نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای ششمین دوره شورای شهر کرمان حمایت از افراد دارای نیازهای ویژه می باشد،گفت:در این راستا دو مبحث ازجمله دسته بندی نیازها و درخواست ها و اولویت بندی آنها باید همواره مدنظر قرار گیرد تا شاهد اقدامات سازنده و کارآمدی در زمینه تامین نیازهای این افراد باشیم.
وی یادآور شد: باید زمینه زندگی عادی را برای افراد با نیازهای ویژه و جانبازان در معابر شهری را از طریق مناسب سازی فضاهای شهری، فراهم کرد.
حسین چناریان نیز اظهار داشت: پیشنهادم این است که با هماهنگی از طریق مناطق و شناسایی اولویت های مورد نیاز این قشر و همفکری موضوع را پیش ببریم.
زهرا نگاری مشاور شهردار در حوزه افراد دارای معلولیت نیز با اشاره به اهمیت و لزوم مناسب سازی فضای شهری اظهار داشت:موضوع مناسب سازی فضای شهری و نقش فضای شهری در دگرگونی شهر و در نتیجه اهداف مناسب سازی و توجه به این مقوله برای کلیه شهروندان به خصوص سالمندان و معلولان و جانبازان امری مهم است.
وی افزود: مناسب‌سازی فضای یک شهر تنها برای استفاده از معلولان نیست و سالمندان و بیماران حرکتی نیز می‌توانند از این فضاها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از ادارات و معابر عمومی شهر، برای افراد دارای معلولیت و کم توان جسمی و حرکتی مناسب‌ سازی نشده‌ است، تصریح کرد: بر اساس قانون همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق معلولان هستند و پذیرفته نیست که در جامعه ساختمانی احداث شود که برای عبور معلولان مناسب‌سازی نشده باشد.
وی یادآور شد: در تمامی بازدیدهای که از ساختمان‌ها، مراکز اداری، واحدهای تجاری و مجتمع‌های مسکونی انجام می‌شود همه ضوابط معلولان اعم از وضعیت آسانسورها، پله‌های برقی، شیب راه‌ها جهت عبور ایمن ویلچر، عریض بودن راهروها و مدخل درها، غیر لغزنده بودن سطوح، تابلوهای هشداردهنده، تعبیه پارکینگ‌های متناسب با پروژه‌ها و تعبیه پارکینگ معلولان لازم است توسط شهرداری مورد بررسی قرار ‌گیرد و مراکز اداری ،تفریحی و ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوان جسمی و حرکتی منطبق با معیارهای مطلوب در دستور کار شهرداری قرار گیرد و همچنین پایان کار ساختمانی طبق ضوابط و رعایت مقررات و آیین نامه ساختمانی صادر شود.
نگاری با بیان اینکه رعایت نکردن قوانین مناسب سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و … می شود،
 
تصریح کرد:معلولان مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در فضاهای شهری به ویژه معابر و پیاده رو ها تردد کنند و در این رابطه با مشکل و موانعی مواجه نباشند.
به گفته زهرا نگاری،باید زمینه ای فراهم شود که فرد دارای معلولیت بتواند به عنوان یک فرد مستقل، فعالیت‌های اجتماعی خود را به نحو شایسته انجام دهد.
وی با بیان اینکه مناسب سازی و دسترس پذیری یکی از مسائل اصولی و اساسی برای توانمندسازی افراد دارای دارای معلولیت است،تصریح کرد: هدف این نیست که فرد دارای معلولیت وابسته به شخص یا نهاد دیگری باشد بلکه هدف این است که این فرد زندگی با منزلت و شرافت در سطح جامعه را برای خود تجربه کند، از این رو ما مکلف هستیم که در جهت احقاق حقوق این افراد گام برداریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری‌ها می‌توانند نقش بسزایی در خصوص مناسب سازی و دسترس پذیری افراد دارای معلولیت ایفاء کنند گفت:با فرهنگسازی،طرح های تشویقی و ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه در مواجهه و نحوه ارتباط با این افراد می توانیم اقداماتی موثر در این زمینه انجام دهیم.
وی در ادامه گزارشی از وضعیت برخی پارک ها و بوستان های سطح شهر ارائه داد و به بیان طرح ها و پیشنهاداتی در خصوص مناسب سازی معابر شهری پرداخت.
گفتنی است در پایان این نشست معاونین فنی مناطق پنجگانه شهر کرمان،گزارشی از وضعیت مناسب سازی معابر سطح منطقه ارائه کردند.