در نشست هم افزایی شورای اسلامی شهر کرمان با سازمان نظام مهندسی عنوان شد:

شورا و شهرداری بر ارائه خدمات برابر قوانین و مقررات به شهروندان تاکید دارند

منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا در نشست هم افزایی شورای اسلامی شهر کرمان با هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بر تسهیل ارائه خدمات حوزه ساخت و ساز بر شهروندان تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود در صنعت ساختمان در کرمان گفت: هزینه های این بخش افزایش یافته و شهروندان در روند اخذ مجوزهای مرتبط معطل می شوند.

ایرانمنش با بیان این که در مقاطعی همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری به صفر رسیده بود افزود: شورا و شهرداری نماینده شهروندان کرمانی هستند و بر ارائه خدمات برابر قوانین و مقررات به آن ها تاکید دارند.

وی با انتقاد از نبود همکاری بین شهرداری و نظام مهندسی اظهار داشت: ضرر این عدم همکاری و هماهنگی، متضرر شدن مردم و نارضایتی آن ها از شهرداری و نظام مهندسی است.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا رفع موانع و توسعه همکاری بین این دو مجموعه را ضروری دانست و افزود: افزایش نرخ خدمات از سوی وزارت راه نیز غیر قانونی اعلام شده و نباید اعمال شود.

در ادامه علیرضا نادری، رییس شورا با اشاره به قدرت تخریب ساختمان های مورد تایید نظام مهندسی در زلزله بم گفت: برخی از ناظران حتی محل ساختمان را نمی دانند در حالی که ناظر باید در مقابل تخلف محکم بایستد.

به اعتقاد وی، ناهنجاری های ساخت و ساز در کرمان موجب نازیبایی و ناموزونی شهر شده است.

فتح الله مویدی، نیز با انتقاد از انحصاری شدن حکم مرجع ذیصلاح گفت: همچنین هزینه زیادی نیز در این مورد به انبوه سازان تحمیل می شود.

وی با بیان این که طبق مدارک و مستندات هیچ اجباری بر استفاده از مجری ذیصلاح نیست افزود: مردم مشکلات مالی بسیاری دارند و رعایت قوانین و ضوابط باید ملاک عمل همه باشد.

همچنین محمدرضا کمساری، با تاکید بر استانداردسازی خدمات حوزه ساخت و ساز گفت: با این حال اما نبود تعهد کاری و نظارت کافی مهندسان نظام مشکلات بسیاری را به مردم تحمیل کرده است.

وی با انتقاد از عدم حضور ناظران در محل ساخت و ساز افزود: وظیفه ذاتی و قانونی ناظران، حضور در محل و نظارت بر کار و نیز مشورت دادن در این حوزه است.

به گفته کمساری، همه باید کمک کنند تا در صنعت ساختمان به یک استاندارد لازم برسیم.

وی تسهیل روند انجام کار و مراجعات مردمی را بر بستر فناوری ضروری دانست و افزود: مجری ذیصلاح به استحکام بنا کمک می کند اما نباید این حوزه کاری به دکان تبدیل شود.

حسین چناریان نیز با بیان این که موانع صنعت ساختمان در کرمان، سرمایه ها را به استان های دیگر منتقل کرده گفت: وجود مشکلات بین بخشی در سازمان های مرتبط به ساخت و ساز، ظلم به کرمان است.

به گفته وی، نیازهای این حوزه با افزایش تعرفه برطرف نمی شود بلکه ضروری است ابزارهایی فراهم شود تا شهرداری و نظام مهندسی در زمینه تسهیل و توسعه صنعت ساختمان در کرمان تلاش کنند.

سپس محمد امینی زاده، همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری را در اصلاح سیما و منظر بنا و ساختمان را یادآور شد و گفت:روستاهای اطراف شهر کرمان گرچه به شهر پیوسته هستند اما از مجموعه سازمان نظام مهندسی خارج بوده و دچار نوعی دوگانگی هستند.

همچنین عباس طوفان، رییس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان افزایش 25 درصدی تعرفه را قانونی عنوان ولی با این حال تصریح کرد: نظام مهندسی و شهرداری به مردم خدمات می دهند و باید با رفع مشکلات و نواقص، این خدمات را تکمیل کنند.

وی در زمینه استحکام بنا و کنترل شهرسازی در همکاری با شهرداری اعلام آمادگی کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی نمی خواهد مقابل مردم بایستد.

طوفان با بیان این که هزینه مجری ذیصلاح در اختیار سازمان نیست اظهار داشت: شهروندان در اختیار گرفتن مجری ذیصلاح آزادند.