نایب ‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان:

وضعیت پیشرفت پروژۀ میدان «توحید»(ارگ) به هیچ عنوان قابل قبول نیست 

محمود بابایی، نایب ‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان در حاشیۀ نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با پیمانکار پروژۀ میدان «توحید» و خیابان «تجلی» جهت تعیین‌تکلیف این پروژه برگزار شد گفت: وضعیت پیشرفت پروژۀ میدان «توحید»(ارگ) به هیچ عنوان قابل قبول نیست  و روند کار، پیشرفت منطقی ندارد.

وی با بیان این که توقع می‌رفت این پروژه تعیین‌تکلیف شده با توجه به تعهدات شهرداری و وعده‌های پیمانکار و پیشرفت قابل قبولی داشته باشد افزود: مشکل دیگر این است که اگر حتی میدان «توحید» هم کامل شود، رینگ پیرامون و پیاده‌رو کامل نشده است.

بابایی با بیان اینکه قرارداد پیمانکار انتهای فروردین امسال به پایان رسیده و باید مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت: در بازدیدی که اواخر سال گذشته از پروژۀ میدان «توحید» داشتیم، تاکید کردیم که تا پایان سال باید اجرای طرح در محدودۀ میدان تمام شود و پیمانکار هم وعده داد که تا پایان سال کار تمام خواهد شد.

به گفته نایب ‌رییس شورای اسلامی شهر کرمان، پیمانکار تعهد کرد اگر پروژه تکمیل نشد و به سال 1401 موکول شد، هزینه‌ای بیشتر از سال 1400 برای شهرداری نداشته باشد.

بابایی با اشاره به مصوبات نشست اعضای شورا درخصوص این پروژه گفت: مقرر شد شهرداری درخصوص ادامۀ فعالیت پیمانکار و مواردی که اجرای پروژه را با تأخیر مواجه کرده، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارایه دهد.