ژانویه 20, 2022

رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری شورای شهر تاکید کرد:ضرورت ایجاد فضاهای ورزشی اختصاصی سرپوشیده و روباز ویژه بانوان در شهر کرمان

رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر کرمان بر ضرورت ایجاد فضاهای ورزشی اختصاصی سرپوشیده و روباز و ایجاد ... ادامه مطلب