مارس 15, 2021

در نشست مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا صورت گرفت: تاکید بر ادامه برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

در نشست مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا صورت گرفت: تاکید بر ادامه برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ... ادامه مطلب