مصوبات جلسه 99/5/22

1- نامه شماره 75627-26/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به خانم زهرا نعمتی ، از بیماران عضو انجمن MS کرمان ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 64544-14/4/99 شهرداری کرمان در نشست فوق العاده شورای عمومی مورخ 22/5/99 با حضور آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، مطرح شد و در جهت تشویق شهروندان به پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد با تقسیط 18 ماهه جرایم کمیسیون ماده صد بدون کارمزد و تقسیط 18 ماهة عوارض مرتبط با 50% کارمزد بر اساس دستورالعمل تقسیط ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *