مصوبات جلسه 98/9/11

1- نامه شماره 176357-28/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص مفاد صورتجلسة مورخ 14/8/98 کمیتة نامگذاری معابر شهری به شرح ذیل اخذ تصمیم گردید : در مورد بند 1-3 ، با اطلاق بلوار منشعب از بلوار شهید منصور زنده روح در شهرک مطهری به نام « شهید محمدعلی شهریار پناه » موافقت گردید. با بند 2-3 ، به علت سابقة خیابان همنام مخالفت گردید. در مورد بند 3-3 ، با اطلاق معبر فاقد نام در شهرک مطهری به نام « شهید عباس جوانمردی » موافقت گردید. در مورد بند 4 ، با اطلاق بلوار 35 متری در انتهای خیابان کمیل به نام « پونه » موافقت گردید. در مورد بند 5 ، با اطلاق معبر فاقد نام در ادامة خیابان وصال ،حدفاصل بلوار پزشک تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی به نام زنده یاد « محمد دانشور » موافقت گردید. با بند 6 ، مخالفت گردید. با بند 7 ، به علت ضرورت تعیین محل مناسب تر و در شأن ، با پیشنهاد موجود مخالفت گردید. با بند 8 ، مخالفت گردید. در مورد بند 10 ، با اطلاق معبر فاقد نام در خیابان کمیل ، انتهای کوچة شماره 24 به نام « شهید مرتضی موحدی نیا « موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 183421-6/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد شهرداری با تمدید توافقنامه منعقد به شماره ب/ص/108/89-25/1/89 به مدت ده سال دیگر با شهروند محترم ، خانم فاطمه ابراهیمی ، با شرط پرداخت هزینة سالیانة نوسازی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 177190-29/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به ماده 23 از تعرفه عوارض محلی برای مشاغل و صنوف و توضیحات مندرج در درخواست مدیر محترم باشگاه ورزشی کوثر مشیز در این خصوص که آن باشگاه زیرمجموعه مؤسسه خیریه کوثر مشیز حضرت زهرا (س) می باشد –  با پیشنهاد مطرح شده به منظور کسر 80% از عوارض مربوط به باشگاه ورزشی مزبور ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. 

4- نامه شماره 177167-29/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/510/588 ریال ( پانصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد و ده هزار ریال ) تملک ملک مسیری شهروند محترم ، خانم مریم خجسته چترودی ، که در سال 1396 تنظیم ولی به دلایلی به هزینه تملک منظور نشده است ، از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. 

5- نامه شماره 179468-2/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم راضیه رحیمی صادق ، در خیابان سرباز ، کوچه شماره 5 ، نبش غربی یک ، به مساحت 81/51 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/720/621  ریال ( شــشصد و بیست و یـک میلیون وهفتصد و بیست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. 

6- نامه شماره 775/98/م/1-29/8/98 شهردار کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص پرداخت حق الزحمة اعضای هیأت تطبیق مصوبات شهرستان  به مبلغ کل -/200/108/27 ریال ( بیست و هفت میلیون و صد و هشت هزار و دویست ریال ) مطابق با ابلاغیة وزارت محترم کشور اقدام شود. نامه شهردار محترم کرمان پیوست می باشد )

7- نامه شماره 176500-28/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت پاداش به 10 نفر از پرسنل آن شهرداری به مبلغ -/000/000/16 ریال ( شانزده میلیون ریال ) ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.فهرست اسامی و نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8-نامه شماره 167355-14/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی درخشان ، در خیابان 17 شهریور ، نبش کوچه شماره 10 ، به مساحت 15/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/700/385 ریال ( سیصد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.   

9- نامه شماره 3509/1/6843-4/9/98 فرماندار محترم شهرستان کرمان در خصوص بند 8 مصوبه ارسالی شماره 4559-21/8/98 مطرح گردید. با توجه به تأکید این شورا بر مصوبة صادره ، از فرمانداری محترم درخواست گردد که پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای حل اختلاف ارسال گردد.

10-نامه شماره 3509/1/6843-4/9/98 فرماندار محترم شهرستان کرمان در خصوص بند یک مصوبه ارسالی شماره 4559-21/8/98 مطرح گردید قرارداد اولیه به همراه کلیه مستندات و الحاقات بعدی به فرمانداری محترم ارسال گردد و با اعلان زمان بررسی پرونده ، یک نفر کارشناس در جلسة هیأت محترم هیأت تطبیق حضور خواهد یافت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *