مصوبات جلسه 97/9/18

1- نامه شماره 1635816/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع قسمت وقفی و ملکی لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اسماعیل اسماعیل زاده مرغکی ، در بلوار جهاد ، خیابان یاسین ، حد فاصل کوچه های شماره 14 و 16 ، به مساحت 60/72 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/452/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و دو میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکان مجاور که از معبر مورد واگذاری انتفاع نداشته باشند ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.1577

2-  نامه شماره 17046014/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص حق عضویت ماهیانه رانندگان تاکسی بی سیم 133 با اعمال 50% تخفیف در لوایح مصوب شماره 26679/11/96 ( با ارقامی که در نامة شماره 16965213/9/97 ذکر شده است ) تا پایان سال جاری و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.1583

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *