مصوبات جلسه 97/8/20

1- نامه شماره 130959-14/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ ریالی قدرالسهم قطعه زمین های تفکیکی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمود آشورماهانی ، در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، جنب جاده آرامستان ، به ارزش کارشناسی -/666/872/410/58 ریال ( پنجاه و هشت میلیارد و چهارصد و ده میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار و ششصد و شصت و شش ریال ) که بر اساس نامه شماره 131393/1-18/7/97 منطقه یک شهرداری با درج مساحت زمین انجام یافته است – با شرط رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه های شهرداری مرکز و منطقه یک پیوست می باشد.

2 نامه شماره 548/97/م/1-14/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس مباحث و تبادل نظرهای انجام یافته در شورای عمومی مورخ 20/8/97 ، با کلیات پیشنهاد شهرداری به منظور تصویب دستور العمل اجرایی تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری کرمان با شرط انجام اصلاحاتی به شرح ذیل و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید :

الفدر موارد خاصی که ضرورت اقدام پیش می آید و موضوع آن در دستور العمل ارسالی درج نشده است ، پیشنهاد لازم به این شورا ارسال شود تا اخذ تصمیم گردد.

بدر جهت ترغیب شهروندان به پرداخت بالاترین وجه نقد در هنگام تقسیط ، سقف سود دریافتی ، 1% کمتر از نرخ مصوب عقود مبادله ای شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی ) در نظر گرفته شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 148695-12/8/97 شهرداری کرمان در خصوص تغییر قرارداد سابق انجمن نابینایان با بنیاد خیریة بناهای ماندگار با هدف واگذاری قطعه زمین مناسب به آن انجمن مطرح گردید. بر اساس مباحث و تبادل نظرهای انجام یافته در شورای عمومی مورخ 20/8/97 ، با پیشنهاد مطرح  به منظور تنظیم قراردادی جدید میان انجمن نابینایان استان و بنیاد خیریة بناهای ماندگار با شرط لغو قرارداد قبل و معاودت قانونی قطعه زمین  واگذار شدة سابق به شهرداری ، از طریق مشارکت شهرداری در عوارض ، زمین ( با تأکید بر شرط تداوم مالکیت ) و پروانه ساختمان و احداث بنا به همت انجمن مزبور ، با رعایت کلیة ضوابط و مقررات قانونی دیگر موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *