مصوبات جلسه 97/6/4

  با توجه به این که مبنای محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمان بر مبنای ارزش پایة اراضی می باشد که در هر سال سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند ، هیأت محترم وزیران در جهت رعایت حال شهروندان و بر حسب اصلاحیه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، ضریب کاهندة 45% را در نحوة محاسبه عوارض سال 1397 ، در قالب بخشنامه شماره 13838/ت55324 ه-11/2/97 ابلاغ کرده است ، این شورا با هدف تعیّن و اعمال قانون ، ممارست جدی در واقعی سازی قیمت منطقه ای اراضی دارد ، امّا از آن جا که متأسفانه قیمت های ابلاغی سازمان امور مالیاتی ،
در سال های گذشته ، در شهرداری عمل نشده است و اجرای دقیق آن ، در سال جاری تبعات فزاینده در محاسبات عوارض تعداد زیادی از املاک خواهد داشت ، لذا این شورا بر اساس پیشنهاد شهرداری کرمان و پس از تبادل نظر با کارشناسان محترم شهرداری در جلسات مختلف و اخذ نظر شهردار محترم در نشست مورخ 4/6/97 شورای عمومی ، به منظور کاهش تبعات بر شهروندان مراجع به شهرداری ، با تعدیل نرخ : تا پایان آبان ماه
70% ، در ماه های آذر و دی 68% و در بهمن و اسفندماه 66% موافقت کرده است. تصویر نامه های شماره 100767-3/6/97 و101845-4/6/97 شهرداری کرمان (نامة اخیرالذکر نیز متضمن توضیح وافی در اجرای مصوبه می باشد. ) به پیوست ارسال می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *