مصوبات جلسه 97/5/28

1-  نامه شماره 96688-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای مهندس سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، رئیس محترم کمیسیون گردشگری و اصناف این شورا ، به سمت نماینده در جلسات هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.