مصوبات جلسه 97/3/27

1- نامه شماره 1397/1/6695-24/3/97 معاون رئیس کل و رئیس محترم ستاد گرامیداشت هفتة قوة قضائیه مطرح گردید و در خصوص بند 3  ، که در نامگذاری پل سیدی به نام « شهید بهشتی » از هم اکنون تأکید شده بود ، با پیشنهاد نامگذاری پل مزبور به نام « شهید بهشتی »  موافقت گردید. کپی نامه پیوست می باشد.

2- نامه شماره 42370-8/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با امعان نظر به صورتجلسة شماره 8816-23/1/97 شورای سازمان تاکسیرانی ، با دریافت نرخ کرایه ها در سال 1397 به شرح جدول های پیوست موافقت کرد. ضرورت دارد که  مصوبه به آگاهی عموم مردم رسانده شود. همچنین به سازمان تاکسیرانی اعلام گردد تا نرخ ها را در هر مسیر به صورت خوانا چاپ و در اختیار تاکسی ها قرار دهد تا مسافران از محتوای آن مطلع گردند. نظارت مستمر در اجرا هم مورد تأکید است. جدول نرخ ها پیوست می باشد.

3- نامه شماره 42371-8/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با جدول پیشنهادی میزان جرایم و خسارات رانندگان برای سال 1397 شامل کدهای تخلف از 101 تا118 ، 201 تا 210 ، 301 تا 310 و 401 تا 415 موافقت گردید. جدول نرخ ها پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.