آوریل 22, 2018

رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای شهر خبر داد: تشکیل کارگاه های آموزشی، برای پیشگیری از آسیب های سلامت جسم و روان شهروندان

رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای شهر خبر داد: تشکیل کارگاه های آموزشی، برای پیشگیری از آسیب های ... ادامه مطلب