مصوبات جلسه 96/7/30

1  نامه شماره 106795-25/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة استفاده از نام شهید معزز کازرونی در کوچة ذکر شده ، با پیشنهاد نام گذاری معبر موردنظر در شهرک خواجو به نام « شهید حسین کازرونی » موافقت گردید.

2- نامه شماره 123601-23/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری کوچة شماره 9 ، خیابان مالک اشتر جنوبی به نام شهید گرانقدر « محسن دائی زاده » موافقت شد.

3- نامه شماره 118939-16/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری تقاطع بلوار ساوه و خیابان مصطفی خمینی (ره) به نام شهید گرانقدر « نصرالله جمشیدی » موافقت شد.

4-  نامه شماره 118908-16/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری معبر فاقد نام منشعب از بلوار ابوالفضل به نام « شهدای ناجا » موافقت شد.

5-  نامه وارده شماره 1145-18/5/96 شهروند محترم ، خانم طوبی حسینی صفا ، مطرح گردید و با توجه به درخواست نامبرده در خصوص جمع آوری نخاله های ساختمانی قطعات ناشی از ساخت و ساز انجام شده در شهرک ذغال سنگ ، مقرر شد که : 1- معابر منطقه بر اساس طرح تفصیلی مشخص شوند 2- تقاضا بررسی شود و در صورتی که مصالح ساختمانی را ساکنان پخش کرده اند ، جمع آوری نیز بایستی از طریق خود ایشان انجام شود و اگر وجود مصالح ناشی از تعریض معابر و دیوار شرکت ذغال سنگ بوده است ، نخاله ها را شهرداری  جمع آوری نماید.

6-  نامه وارده شماره 1529-1/7/96 تعدادی از ساکنان کوچة شهیدان ماهانی در محلة سرآسیاب مطرح گردید و مقرر شد که خودیاری آسفالت با نظر مساعد و اعمال حداکثر تخفیف ممکن دریافت گردد و آسفالت کوچه نیز در اولویت اقدام قرار گیرد.

7-  نامه شماره 125770-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص نامه شماره 6915/2253/94-27/8/94 رئیس محترم شبکة دامپزشکی شهرستان کرمان بر مبنای قرارداد منعقد با آقای حسن گنجویی ( مستأجر کشتارگاه ) – که تهیه کلیة تجهیزات و امکانات آتی را متقبل گردیده است – عمل شود. تصویر نامه رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 122445-20/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال ، کارت هدیه از محل هدایا و پرداخت های تشویفی ، ردیف 417702 به تعدادی از فرماندهان و پرسنل خدوم نیروی انتظامی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.


9-
  نامه شماره 125055-24/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/172 ریال ( یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال ) از محل دیون بلامحل و مابقی به مبلغ -/000/000/86 ریال ( هشتاد و شش میلیون ریال ) از ردیف اجاره ساختمان ، به اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان کرمان ، از بابت اجاره سال های 94 لغایت 96 زمین موقوفه مدرسه محمودیه در ترمینال مسافربری قدیم ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 1744-23/7/96 تعدادی از ساکنان شهرک مطهری مطرح گردید و با توجه به اینکه معبر موردنظر 16 متری می باشد ، مقرر گردید که آسفالت معبر مزبور را شهرداری خود در اولویت اقدام قرار دهد. تصویر نامه شهروندان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 107/ش/الف-8/6/96 آقای امامی فر ، شهردار محلة شهرک شهرداری ، مطرح گردید و مقرر شد که حداقل 2 چشمه سرویس بهداشتی جهت بانوان و 2 چشمه نیز جهت آقایان ، در بوستان مهدی شهرک مزبور بر اساس بودجة مصوب سال 96 شهرداری احداث گردد.

12- نامه شماره 118896-16/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری معبر فاقد نام در شهرک خواجو به نام شهید گرانقدر ، خلبان « حسین ملک قاسمی » موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.