مصوبات جلسه 96/7/23

1- نامه شماره 112579-4/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح حساب در یکی از شعب بانک کشاورزی با هدف استفاده از اوراق مشارکت هایی که ستاد خزانه معین استان بابت بدهی شرکت مهندسی آب و فاضلاب به شهرداری کرمان تخصیص داده است –  با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 123594-23/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس مفاد نامه و توضیح نمایندة محترم شهرداری در جلسه ، اجرای اساسنامه نافع به اهداف آتی شهرداری دانسته شده و با اعمال اصلاحاتی تأیید گردیده است ، لذا این شورا با مواد مندرج در اساسنامة سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر موافقت دارد و اقدامات مربوط ، مطابق با ضوابط قانونی بلامانع میباشد.

3- نامه شماره 87389-29/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 89853/1-29/5/96 منطقه یک شهرداری که تعریض 10 مترمربع از زمین شهروند محترم ، آقای غلامرضا محمد حسنی ، تأیید گردیده است ، مقرر شد که میزان مسیری ملک از طریق اقدامات مربوط به صدور پروانه ساختمان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تهاتر گردد. تصویر نامه منطقه یک شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 76247-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اظهارات شهروند محترم ، آقای بهزاد زندپور و گزارش منطقه چهار شهرداری در نامه شماره 81205/4-16/5/96 – که در آن جمع آوری بلوک های مربوط به ملک مورد ادعای نامبرده نزدیک تلمبه مهاجری ، روبروی حسین آباد تأیید شده است – مقرر گردید که با اخذ تعهدی در خصوص اجتناب از ساخت و ساز بدون مجوز ، بلوک های جمع آوری شده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تحویل ایشان گردد. تصویر نامه ها پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *