مصوبات جلسه 96/6/19

1- با توجه به درخواست شفاهی سرپرست محترم شهرداری ، آقای سیدمحمد موسوی ، در نشست مورخ 19/6/96 شورای عمومی و با توجه به مصوبة شماره 1341-9/6/96 ، در خصوص بند سه اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری ، با اختیار نظارت و تأیید نمایندة این شورا در جلسه ، جناب آقای چناریان ، همچون روال گذشته موضوع نامه شماره 1282-23/7/92 در مورد معاملات غیر عمده ( جزیی و متوسط )موافقت گردید. ضمناً تصویر نامه ها ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *