دسامبر 4, 2017

نایب‌رییس و رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا مطرح کرد: تعداد تلفات جاده‌های کرمان برابر با تعداد کشته‌های زلزله‌ی کرمانشاه

نایب‌رییس و رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا مطرح کرد: تعداد تلفات جاده‌های کرمان برابر با تعداد کشته‌های زلزله‌ی ... ادامه مطلب