مصوبات جلسه 96/5/25

1- نامه شماره 86951-24/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور گارنو ، ناظر پروژه اجرای تقاطع غیرهمسطح آزادی تا سقف مبلغ -/000/000/000/10 ریال ( ده میلیارد ریال ) از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 86963-24/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر گردید که عقد قرارداد با شرکت پیمانکار جهت نظارت بر پروژة اجرای تقاطع غیرهمسطح سربازان گمنام امام زمان (عج) ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و از طریق تشریفات مناقصه ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد.

3- نامه شماره 81018-15/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و به منظور گرامیداشت روز خبرنگار ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تخصیص مبلغ -/000/500/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) هدیه به ازای هر نفر خبرنگار ، جمعاً به میزان -/000/000/450 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) از محل ماده 17 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 88056-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای یونس زارع منصوری ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

5- نامه شماره 81020-15/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و و در جهت قدردانی از تلاش علمی فرزندان پرسنل شهرداری با پیشنهاد مطرح ، از طریق پرداخت مبالغی به شرح ذیل :

1- مقطع ابتدایی تا کلاس ششم -/000/800 ریال

2- مقطع راهنمایی تا کلاس نهم -/000/000/1 ریال

3-مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی -/000/500/1 ریال ،

از محل اعتبار ردیف 417702-100 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 87680-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت در توسعة طرح های ستاد اقامه نماز ، با پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به ستاد مزبور موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 85561-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به دستورالعمل بودجه سال 96 و در جهت تقدیر و تشکر از زحمات مدیران شهرداری ، موافقت شد که مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) با نظر آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، به مدیران موردنظر ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت گردد.

8- نامه شماره 433/96/م/1-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به زحمات ارزندة آقای مهندس فرقانی ، معاون محترم عمرانی شهرداری ، و پیشنهاد مندرج در نامه ، با بخشودگی 50% از مبلغ کارشناسی ( -/000/000/300 ریال ، سیصد میلیون ریال ) خودروی مسروقه و اخذ باقیماندة مبلغ از طریق کسر حقوق ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه شماره 85751-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه دو شهرداری و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/5/96 شورای فوق العاده عمومی ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 85567-22/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، و رعایت دستورالعمل بودجه سال 96 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) کارت هدیه به 52 نفر پرسنل شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.