مصوبات جلسه 96/5/1

– نامه وارده شماره 941-25/4/96 شهروند محترم ، آقای فرهاد رستمی ، مطرح گردید. تقاضای ایشان این است که 40 مترمربع از ملک که در مسیر تعریض قرار گرفته است ، ارزش آن ، در محاسبات منظور گردد و مقرر شد که در خصوص تقاضا ، مطابق با ضوابط و مقررات اقدام شود.

2- نامه وارده شماره 914-21/4/96 شهروند محترم ، آقای عباس نجفیان ، در خصوص رأی صادره کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع و قمع کلیة بناهای مستحدث در ملک تجاری موردنظر در حاشیة شرقی شهرک ولایت مطرح گردید. با توجه به اعلام استیصال ایشان که از مجروحان جنگ تحمیلی نیز می باشند –  مقرر گردید که تقاضای  نامبرده بررسی شود و مساعدت گردد.

3- نامه وارده شماره 811-10/4/96 تعدادی از کارگران شرکتی تنظیف منطقه یک شهرداری مطرح گردید و مقرر شد که تقاضا و ادعای مطرح در نامه رسیدگی و بررسی شود و در صورت صحت ادعا ، مشابه با سابقة اقدام در مورد کارگران شرکتی موردنظر ، عمل گردد.

4- نامه شماره 69575-28/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 942-27/4/96 این شورا ( موضوع بند 13 نامه ارسالی شماره 1020-2/5/96 به آن فرمانداری محترم ، در خصوص موافقت کلی با اجرای پل سربازان گمنام امام زمان (عج) ) و قرارداد ارسال شده ، با پیشنهاد اعمال قرارداد موافقت گردید. تصویر نامه پیوست می باشد.

5- نامه شماره 71128-1/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در خصوص اشتباهی که از حیث ده مترمربع مساحت سند ملک مزایده ای ، به نام شهروند محترم ، آقای عبدالله طاهری ، در شهرک باهنر ، بهارستان 16 رخ داده است ، با پیشنهاد واگذاری 10 مترمربع به قیمت پیشنهادی در مزایده به نامبرده و انتقال سند ثبتی ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.

6-  بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 31/4/96 کمیسیون خدمات شهری با آقای عسکری ، مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان ، انجام یافت ، مقرر شد که در خصوص خریداری تجهیزات اطفاء حریق ، با سازمان مزبور نهایت مساعدت مبذول گردد.

7- نامه شماره 63196-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ 7/4/96 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه ، به منظور افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بخش ملکی آن سازمان ، از مبلغ 3250 ریال ( سه هزار و دویست و پنجاه ریال ) به مبلغ 3750 ریال ( سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) با کارت و در صورت نداشتن کارت ، 4000 ریال ( چهار هزار ریال ) و اتوبوس های بخش خصوصی از مبلغ 4000 ریال ( چهار هزار ریال ) به مبلغ 4600 ریال ( چهار هزار و ششصد ریال ) با کارت و در صورت نداشتن کارت 5000 ریال ( پنج هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

8- نامه وارده شماره 998-1/5/96 شهروند محترم ، آقای سید مصطفی تهامی ، مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس آراء قضایی ، اقدام لازم صورت گیرد. توضیح این که قطعه زمین مورد نظر به مساحت 4800 مترمربع ، در اراضی کاظم آباد واقع و نامبرده متقاضی تفکیک می باشد ، در گذشته به دلیل وجود معارض ، شهرداری از اقدام استنکاف کرده بود ، اما نامبرده با وجود آراء قضایی در این مورد خواهان اقدام شهرداری می باشد.

9- نامه شماره 63201-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به گزارش کارشناس فنی این شورا ، مقرر شد که با اخذ تعهد از مالکان یا وکیل قانونی ایشان ، با محتوای سلب اعتراض به تعداد پارکینگ های موجود و تفهیم موضوع به خریدار احتمالی ، پایان کار ساختمان با رعایت دیگر ضوابط مربوط صادر گردد.

10- نامه شماره 31496-27/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمدحسین رشیدی کیا ، اعلام داشته بود که قطعه زمین موردنظر در خیابان وصال ، کوچه شماره 6 ، در محلی استقرار یافته که معابر و ساخت و سازهای انجام شده ، موجب ایجاد بلوک در محل شده است و شهرداری با نادیده گرفتن واقعیت این شبکه ، در محاسبات قدرالسهم خود را متضرر می داند. با توجه به تأیید کارشناس فنی شورا ، مقرر شد که بر اساس میزان مساحت بلوک و معابر محدودة ملک موردنظر ، سهم سرانه بر اساس مصوبه صادره این شورا به شماره 1247-12/7/90 و اصلاحیه آن به شماره 468-12/3/95 محاسبه و اخذ گردد.

11- نامه وارده شماره 975-28/4/96 شهروند محترم ، خانم فرزانه لشکری ، مطرح گردید. با عنایت به سابقة اقدامات نامبرده در شهرداری از حیث پرداخت کلیة عوارض ملک موردنظر در سرآسیاب و اعلام متعاقب آن که ملک در طرح باغات قرار دارد ، این شورا با توجه به ساخت و ساز حداکثری املاک در آن محدوده و وجود سند تک برگ ثبتی ملک ، با صدور پروانه ساختمان ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت کرد.

12- نامه شماره 42591-16/3/96 شهرداری کرمان در خصوص دستور العمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری مطرح گردید ، نظر به اینکه شهرداری کرمان متقاضی در اختیار داشتن هزینه کرد اعتبارات مواد 16 و 17 با استناد به بند 3-1 فصل سوم دستورالعمل با هدف تسریع و تسهیل در اقدامات بوده است. مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که دستورالعمل مربوط به ماده 16 ، مصوب وزارت کشور می باشد و لازم است که دقیقاً اجرا گردد و در مورد ماده 17 نیز دستورالعمل به طور دقیق رعایت گردد ، اما به شهردار محترم تا سقف مبلغ دو میلیون ریال تفویض اختیار داده شد ( این سقف قبلاً یک میلیون ریال بوده ) و بداهتاً اعلام گردید که مبلغ بیش از آن ، نیازمند استعلام از شورا می باشد. به پیوست تصویر نامه شهرداری و دستورالعمل مزبور ارسال می گردد.

13- نامه شماره 71732-1/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری مرکز با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری موافقت شد و مقرر شد که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویری از نامه ها پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *