مصوبات جلسه 96/2/31

1- نامه شماره 9530-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. در این نامه با توجه به حکم صادرة دادگاه مبنی بر ابطال نقشه تفکیکی شماره 18026/3-24/10/88 درخواست گردیده بود که پنج فقره چک جمعاً به مبلغ -/048/459/728/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار و چهل و هشت ریال ) از بابت قدرالسهم به شهروند محترم ، آقای رضا یزدانی ، برگشت گردد. مقرر شد که این اقدام در صورتی که حکم قطعی دادگاه صادر شده و شهرداری آن را دریافت کرده باشد با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

2- نامه شماره 21073-11/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/15 ریال ( پانزده میلیون ریال ) به آقای میثم معین بیدخوانی فرزند مرحوم منوچهر معین بیدخوانی که نامبردة اخیرالذکر از جانبازان دفاع مقدس و پرسنل شهرداری بوده اند –  از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

3- نامه شماره 8978-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 این شورا و با توجه به این که قطعه زمین شماره 12 ، از نقشه تفکیکی شماره
746/2-82 متعلق به شهروند محترم ، خانم سلطنت حسینی رنجبر ، دارای سند عادی ، در اراضی کاظم آباد ، به مساحت 60/215 مترمربع که سازمان اوقاف و امور خیریه ، به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است و اکنون قسمت عمدة آن در مسیر طرح مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 198067-2/12/95 و به ازای انتقال اسناد به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 156 ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 به مساحت 240 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/680/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. همچنین مبلغ -/000/800/583 ریال ( پانصد و هشتاد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض به حساب بستانکاری نامبرده منظور گردد و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و نامبرده بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان و تفکیک که به مأخذ عوارض روز محاسبه خواهد شد استفاده نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *