می 1, 2017

هشدار رییس کمیته‌ی پسماند شورا به پیمان‌کاران معدن زباله رییس کمیته‌ی پسماند شورای اسلامی شهر کرمان به پیمان‌کاران معدن تفکیک زباله هشدار داد.

هشدار رییس کمیته‌ی پسماند شورا به پیمان‌کاران معدن زباله رییس کمیته‌ی پسماند شورای اسلامی شهر کرمان به پیمان‌کاران معدن تفکیک ... ادامه مطلب