مصوبات جلسه 95/10/12

1- نامه شماره 155704-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور واگذاری دو قطعه زمین به شرکت تعاونی مسکن کریمان حمایت گستر  بر اساس تفکیک اصلاحی موافقت گردید ، لذا مقرر شد که سایر اقدامات با توجه به مفاد نامه شهرداری و نامة ضمیمة آن ( نامه شماره 125237/2/95-9/8/95 منطقه 2 شهرداری ) مطابق با ضوابط صورت گیرد. به پیوست تصویر نامه های اخیرالذکر ارسال می گردد.

2- نامه شماره 144082-13/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور گشایش انتهای خیابان پارسیان و آسفالت آن و تغییر نام معبر حدفاصل بلوار جمهوری اسلامی تا بلوار آیت الله صدوقی به نام شهید گرانقدر « دکتر احمد هدایت » موافقت گردید.

3- با عنایت به مذاکراتی که در نشست مورخ 5/10/95 شورای عمومی با جناب آقای علیرضانی ، مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز کرمان ، انجام گرفت و با توجه به اینکه وظیفة ذاتی صدا و سیما در فرهنگ سازی است ، مقرر شد که برنامه هایی با هدف آگاهی بخشی عموم ، با عنوان تفکیک زباله از مبدأ به صورت رایگان تهیه و پخش گردد.

4- نامه شماره 158149-5/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدرحیم شمسی گوشکی ، در خیابان خورشید ، شهرک ارتش ، ارتش 4 ، به مساحت 60/12 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/960/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- پیرو نامه شماره 767-3/5/95 ، نامه شماره 1001/ش/ش-15/7/95 نمایندة محترم ساکنان شهرک شهرداری مطرح گردید و با توجه به صرف هزینه زیرسازی معابر اصلی شهرک شهرداری در سال های گذشته ، مقرر شد که اقدام لازم در خصوص تکمیل و آسفالت آن معابر انجام گیرد.

6- نامه وارده شماره 2128-25/8/95 تعدادی از ساکنان شهرک سرلشکر منصور ستاری مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای آسفالت خیابان های اصلی شهرک مزبور بررسی گردد و در صورت امکان آسفالت کوچة موردنظر در اولویت اقدام قرار گیرد.

7- نامه شماره 74560-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای عباس ایرانمنش ، از پرسنل شرکتی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

 8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/10/95 کمیسیون فرهنگ و تأیید در شورای عمومی مورخ 12/10/95 و با توجه به اینکه در سالهای گذشته تأسیس سازمان فرهنگی ، ورزشی و هنری شهرداری در دستور کار بود و تا مراحلی پیش رفته است ، مقرر شد که احیاء سازمان ورزشی دیگر بار در دستور کار شهرداری قرار گیرد و هر چه سریعتر اقدام لازم در این خصوص انجام گیرد.

9- نامه شماره 1186-20/9/95 کانون آگهی و تبلیغات پرتو مطرح گردید و با توجه به گذشت بیش از یک سال از تقاضای شرکت مزبور و بلاتکلیفی در رسیدگی به طرح های آن کانون ، مقرر شد که حداکثر ظرف مدت دو هفته این شورا را از نتیجة هر گونه بررسی یا اقدام مطلع نمایند.

10- نامه وارده شماره 2390-23/9/95 شهروند محترم ، خانم زهرا فخری زاده ، مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضای نصب اثر هنری پدر ایشان « یا قائم آل محمد » به صورت کاشیکاری در مسجد صاحب الزمان ، با نظر مساعد توجه شود و اقدام لازم در این خصوص انجام گیرد.

11- نامه وارده شماره 2344-17/9/95 تعدادی از ساکنان کوچه های شهدای ماهانی 39 و 41 در محلة سرآسیاب مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای آسفالت در خصوص کوچه هاي مزبور رسیدگی شود و به نحو مقتضی در رفع مشکل اقدام گردد.

12- نامه وارده شماره 2222-3/9/95 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 48 بزرگراه آیت الله خامنه ای مطرح گردید. با توجه به کمبود فضای سبز در آن محدوده مقرر شد که کاربری قطعه زمین موردنظر بررسی گردد و در صورت امکان ، در رفع مشکل مساعدت لازم به عمل آید و این شورا را ظرف مدت دو ماه ، از نتیجه مطلع نمایند.

13- نامه شماره 20493/820/160-28/9/95 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت جایگاه جانبازان عزیز ، مقرر شد که به تقاضا در خصوص آماده سازی قطعة جانبازان مسجد صاحب الزمان اقدام لازم به عمل آید و ظرف مدت یک ماه ، این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

14- نامه وارده شماره 2168-29/8/95 شهروند محترم ، آقای محمدتقی مضیقه ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به شرایط نامبرده و پرداخت جریمة کمیسیون ماده صد ، در مورد تبدیل پارکینگ ملک به تجاری ( تعویض روغنی ) ، در مورد ایشان بررسی و مساعدت لازم به عمل آید.

15- نامه وارده شماره 2323-15/9/95 تعدادی از ساکنان شهرک کوی ذوب آهن در بلوار شهید صدوقی و شهرک گاندی و تعدادی از کارکنان شرکت ذغالسنگ استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که نصب پل عابر پیاده در بلوار مزبور روبروی بلوار ذغال سنگ بررسی شود و اقدام لازم در این خصوص به عمل آید.

16- نامه وارده شماره 2359-20/9/95 شهروند محترم ، آقای اصغر باقرزاده مطرح گردید و با توجه به جانبازی ایشان و این اظهار نامبرده که در مدت چند سال گذشته فعالیت کاری نداشته اند ، این شورا با معافیت وجه به مبلغ -/000/914/5 ریال ( پنج میلیون و نهصد و چهارده هزار ریال ) مربوط به تمدید دفترچة تاکسیرانی موافقت نمود.

17- نامه شماره 155903-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم طلعت آموزنده ، در پانصد دستگاه ، کوچة بنفشه ، به مساحت 80/38 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/360/279 ریال ( دویست و هفتاد و نه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه شماره 15199/15/68-14/9/95 مدیرکل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که همکاری لازم در خصوص مفادی از صورتجلسة جشنوارة آیین های اقوام ایرانی مورخ 22/8/95 که مرتبط با فعالیت شهرداری می باشد ، صورت گیرد.

19- نامه شماره 461-12/8/95 مسئول محترم دبستان نور و دانش در الغدیر ، بلوار هوانیروز ، خیابان نیلوفر ، مطرح گردید. با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی و مشکل عبور و مرور دانش آموزان ، و مقرر شد که آسفالت معبر موردنظر در اولویت اقدام قرار گیرد.

20- نامه وارده شماره 2364-20/9/95 تعدادی از ساکنان خیابان 20 متری شهید رئیسی ، حدفاصل بلوار کوثر غربی و شهرک دادگستری مطرح گردید و مقرر شد که با نظر مساعد بررسی شود و در رفع مشکل نامبردگان جهت آسفالت خیابان مزبور اقدام لازم به عمل آید.

21- نامه شماره 19823/820/160-20/9/95 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و موافقت شد که پل زیرگذر جنب گنبد جبلیه ، به نام سردار شهید « محمد جمالی » که از شهدای حرم می باشد نامگذاری گردد.

22- نامه شماره 116247-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به وجود سند ، پس از انطباق موقعیت ملک موردنظر آقای محمود افضلی ده زیاری ، از جانبازان عزیز ، در اراضی جلال آباد  ، با نقشة تقسیم نامة پورسعادت ، نقشة هوایی و طرح تفصیلی و بررسی سلسله مراتب اسناد ملک ، سایر اقدامات مطابق با مقررات و با اخذ حقوق شهرداری به صورت نقد و همچنین اخذ تعهد کشف فساد انجام گیرد. ( کپی سند ضمیمه می باشد )

23- نامه وارده شماره 2398-24/9/95 تعدادی از ساکنان خیابان شهید بختیاری در محلة سرآسیاب فرسنگی مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای اقدامات خدماتی ( آسفالت ، جدولگذاری و نصب سرعتگیر ) در مورد خیابان مزبور رسیدگی شود و با نظر مساعد مشکل رفع گردد و گزارش هر گونه بررسی یا اقدام ، ظرف مدت یک ماه به این شورا ارسال شود.

24- به پیوست تصویر نامه وارده شماره 2519-9/10/95 آقای سهراب میرمحمدی ارسال می گردد. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/10/95 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی و تأیید در شورای عمومی ، لطفاً دستور فرمایید که در جهت حل مشکل قطعه زمین موردنظر در بلوار جهاد ، خیابان یاسین ، بررسی شود و اقدام قانونی انجام گیرد.

25- نامه وارده شماره 2393-23/9/95 شهروند محترم ، آقای موسی بلوچ حسین آبادی مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به شهرداری ، در خصوص قطعه زمین موردنظر در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، به صورت یک سوم نقد و مابقی تا پایان سال 1396 تقسیط و دریافت شود.

26- نامه وارده شماره 2383-22/9/95 شهروند محترم ، آقای عبدالمهدی مؤمنایی ، مطرح گردید و و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورتی که ملک موردنظر در اولویت تملک شهرداری است ، تملک گردد و در غیر این صورت ، با در نظر قرار دادن حقوق مالکانة مالک ، اقدام لازم انجام گیرد.

27- نامه وارده شماره 2427-29/9/95 شهروند محترم ، آقای حمید عبدالله نژاد ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص پرداخت سهم سرانة قطعه زمین موردنظر در اراضی محمدآباد ، با توجه به وقف بودن آن بر اساس آخرین مصوبه شورا اقدام گردد.

 28- نامه وارده شماره 2399-24/9/95 شهروند محترم ، آقای حسین عظیمی ، در خصوص ناتوانی در پرداخت مبلغ بدهی به شهرداری مطرح گردید و مقرر شد که مشکل را شهرداری بررسی نماید و با توجه به شرایط جانبازی نامبرده ، مساعدت لازم انجام پذیرد.

 29- نامه وارده شماره 2164-29/8/95 شهروند محترم ، آقای سید محمدمهدی عمرانی ، مطرح گردید و مقرر شد که امکان تملک ملک موردنظر – که در مسیر طرح راستگرد پل 9 دی می باشد – بررسی شود و اقدام لازم مطابق با ضوابط مربوط انجام گیرد و نتیجه به این شورا گزارش گردد.

 30- نامه وارده شماره 2428-30/9/95 شهروند محترم ، آقای محمدرضا نصیری ، مطرح گردید و مقرر شد که چنانچه مالک در احداث ساختمان ، مطابق نقشه های موجود در پرونده و تعهدات پروانه ساختمان اقدام نموده است ، تعداد واحد پارکینگ بر همان اساس پذیرفته شود.

31- نامه وارده شماره 2471-4/10/95 شهروندان محترم ، خانم فرزانه خواجویی و آقای علیرضا طالبی زاده مطرح گردید و مقرر شد که اقدام لازم در جهت تقاضای نامبردگان از حیث پرداخت سهم سرانه انجام پذیرد.

32- نامه شماره 142600-24/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که ادعای ساخت و ساز اضافه بر تراکم تعدادی از ساختمان های کوچه موردنظر را شهرداری بررسی نماید و اقدام لازم مطابق با مفاد مجوز های صادره انجام گیرد.

33- نامه شماره 14135/820/16020-24/9/95 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان مطرح گردید و با توجه به شکل گیری معبر موردنظر در سرآسیاب فرسنگی ، بلوار شهیدان ماهانی ، مقرر شد که اقدام لازم جهت پاسخ عدم خلاف بانک صورت پذیرد. ضمناً با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت معماری و شهرسازی آن شهرداری در جلسة مزبور ، اقدام لازم در جهت اصلاح خط پروژة معبر نیز انجام گیرد.

34- نامه شماره 116383-11/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای شهروند محترم ، خانم فاطمه اکبری ، در خصوص پرداخت ما به التفاوت ارزش کارشناسی طول پخ ملک موردنظر ( که در موارد مختلف تغییر کرده است ) مجدداً بررسی شود و در جهت حل مشکل اقدام قانونی انجام گیرد.

35- نامه وارده شماره 2276-11/9/95 تعدادی از ساکنان کوچة بنیاد پانزده خرداد در شهرک بلوار ولی عصر مطرح گردید و مقرر شد که تقاضا بررسی شود و اقدام لازم در خصوص آسفالت کوچة مزبور طبق ضوابط اقدام شود.

 36- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست کمیسیون خدمات شهری خ 12/10/95 و با توجه به ضرورت مناسب سازی عبور و مرور ویلچر معلولین ، مقرر شد که شهرداری بررسی نماید و در حد نیاز تعدادی رمپ بدین منظور در دستور کار قرار دهد.

37- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/10/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 12/10/95 ، مقرر شد که با توجه به اهمیت موضوع تعدادی نیروی کارآمد تنظیف موردنیاز برای نظافت و بهداشت پایانة مسافربری اختصاص یابد.

 38- نامه وارده شماره 1764-22/7/95 شهروند محترم ، آقای سید هادی امیری ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضای نامبرده به منظور تهاتر مبالغ طلب ایشان از شهرداری ، مطابق با توافقنامه های منعقد عمل گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *