مصوبات جلسه 92/9/30

1- نامه شماره 125303-23/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/9/92 شورای فوق العاده عمومی مطرح شد و با توجه به توضیح آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان و استماع نظریات کارشناس این شورا و همچنین اضطرار مالی شهرداری و وضعیت خاص ملک شهروند محترم ، خانم حورا هروی ، در خیابان مطهری غربی ، کوچه آسیاباد جنوبی ، از حیث وجود کاربری های مختلف در ملک ، با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ ریالی قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها از ملک مزبور به ارزش کارشناسی
-/000/880/839/10 ریال موافقت شد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1967-28/9/92 هیأت امنای مسجد امام حسن عسکری (ع) در انتهای سرآسیاب فرسنگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص درخواست تخفیف در عوارض پروانه های ساختمانی مسجد مزبور ، بر مبنای ضوابط اقدام شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 9207-6/9/92 شرکت جیلران موتور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص اخذ عوارض خدمات  شهری بر مبنای مصوبه های جاری شورا اقدام گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1927-24/9/92 ، شهروند محترم ، آقای محسن فانی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص اخذ عوارض از نامبرده ، با رعایت ضوابط ، مساعدت لازم صورت گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1848-18/9/92 شهروند محترم ، آقای شهرام مصطفایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص رفع مشکل موجود ، توافق لازم با نامبرده بشود که از جمله می تواند پیش بینی نصب درب پارکینگ دیگر در ملک باشد و در صورت نیاز به مصوبه ، با این شورا مکاتبه شود.

6- نامه شماره 117746-11/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح و مقرر شد که تقاضای شهروند محترم ، خانم مرضیه کریمی ، در سرآسیاب ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، در خصوص صدور پروانه ساختمان ، در قطعه زمین زیر حد نصاب تفکیک ، مجدداً  بررسی صورت گیرد و در صورت نبود منع
قانونی ، نامبرده در صدور پروانه ساختمان مساعدت شود.

7- نامه شماره 112690-24/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و در جهت حل مشکل صدور پروانه ساختمان برای قطعه زمین موردنظر شهروند محترم ، خانم فاطمه قربانی زاده ، در خیابان تالار وصال ، موافقت می شود که با توجه به وضعیت خاص کوچه ، نامبرده اجازه یابد که در عمق 48 متر کوچه درب باز نماید.

8- نامه شماره 98845-24/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح و مقرر شد که پرونده های مربوط به پلاک 2975 ، از طریق مرجع قانونی ، با جدیت پیگیری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.