مصوبات جلسه 92/8/12

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 5/763/5-7/7/92 مدیرعامل محترم ستاد دیه استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که یکی از  تابلوهای تبلیغاتی شهر ، به ستاد دیه استان اختصاص داده شود.

2- با توجه به تماس تلفنی تعدادی از شهروندان با این شورا ، در این خصوص که آن شرکت مخابرات حدود یک ماه قبل اقدام به حفر کانال در کوچة شماره 36 ، خیابان گلدشت کرده ولی آن را به نحو نامناسب پر کرده است و باعث اختلال در رفت و آمد ساکنان شده است ، لذا در جهت رفع مشکل این شهروندان و جمع آوری نخاله ها و صحت کار ، با شرکت مخابرات مکاتبه شود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 12-28/7/92 رئیس محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با استناد به تبصره یک از ماده 55 قانون شهرداری ، در خصوص رفع سد معبر در بازار اقدام شود.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره1504-8/8/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 12 خیابان 17 شهریور به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به استضعاف ساکنان ، حق مشارکت کمتری جهت آسفالت کوچه اخذ گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1423-29/7/92 تعدادی از ساکنان روستای حاجی آباد ( شهرک ولی عصر ) به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص جاده ، در خصوص احداث پل عابر پیاده اقدام شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1502-8/8/92 شهروند محترم ، آقای محمدصادق صالحی کرمانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی تا پایان سال جاری تقسیط شود.

7- نامه شماره 98838-30/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 11/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که موضوع تقاضای نامبردگان بررسی شود و هر زمان که اداره راه و شهرسازی ، از بابت اجرای باقی ماندة طرح قلعه دختر و اردشیر زمین به شهرداری واگذار نماید ، در اولویت واگذاری قرار گیرند.

8- نامه شماره 107861-9/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 153-29/1/81 این شورا ، با پیشنهاد شهرداری به منظور ثبت مبلغ
-/820/458/45 ریال بهای ملک مسیری شهروند محترم ، آقای محمدرضا غلامحسین زاده لنگری در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 76387-17/7/92 شهرداری کرمان و نامه شماره 1471-4/8/92 شهروند محترم ، آقای امیر ارجمند کرمانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مدارک مورد استناد نامبرده ، اولویت تملک در مورد ملک موردنظر ایشان مدّنظر قرار گیرد و ملک با رعایت ضوابط مربوط ، تملک گردد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1397-27/7/92 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 14 ابوذر شمالی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس صورتجلسه کارگروه ترافیک اقدام شود.

11- نامه شماره 98843-28/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/8/92 شورای عمومی مطرح گردید و مقرر شد که موضوع به نحو کارشناسانه بررسی و نتیجه به این شورا ارسال گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 2977/4-6/8/92 رئیس محترم شورای اسلامی شهر اختیارآباد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که 20 عدد گلدان پیش ساخته بتنی ، با قیمت تمام شده ، در اختیار آن شورا قرار گیرد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1479-5/8/92 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 5 کمیل به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.

14- با توجه به تماس تلفنی یکی از شهروندان با این شورا ، در این خصوص که در خیابان هزارویکشب ، کوچة شماره 7 ، چهار کوچة اول سمت چپ ، اولین آپارتمان ، تمام سنگ های آن
به گونه ای خطرساز ، در حال ریزش است ، لذا با شهرداری کرمان مکاتبه شود تا در جهت رفع مشکل ، اقدام لازم انجام گیرد و نتیجه را به این شورا ارسال دارند.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 12/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1388-27/7/92 تعدادی از ساکنان خیابان باقدرت به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای آسفالت کوچة موردنظر بررسی شود و با رعایت اولویت انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *