مصوبات جلسه 92/7/14

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در جهت بهبود و زیبایی سازی شهر کرمان و زدودن چهرة شهر از اراضی مخروبه ، شهرداران محترم مناطق ، اراضی به خود رها شده و یا املاک با دیوار خشتی و خطرساز را در معابر اصلی شهر شناسایی کنند و فهرست آن ها را به طور مجزا و دقیق به شورا ارسال نمایند. ضمناً به مالکان چنین اراضیی ، به طور مکتوب اعلان نمایند که باید در بازسازی یا بهسازی املاک خود اقدام تسریعی به عمل آورند ، در غیر این صورت به استناد ماده 110 قانون شهرداری اقدام خواهد شد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1240-9/7/92 تعدادی از ساکنان بلوار قدس به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع پیشنهاد بررسی شود و اقدام لازم جهت فرهنگ سازی در استفاده از پل های عابر پیاده انجام شود و در مورد نصب گاردیل یا رفوژ وسط در بلوار و خیابان ها بررسی و اقدام لازم در این مورد انجام گیرد.

3- با توجه به نامه شماره 91916-4/7/92 شهرداری کرمان با استاندار محترم کرمان مکاتبه و درخواست شود که در جهت ممانعت از تضییع حق شهرداری ،  ادارة کل اتباع و مهاجرین خارجی اقدام لازم و مؤثر در واریز سهم قانونی شهرداری اعمال نماید.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1239-9/7/92 شهروند محترم ، آقای مدنی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در کارگروه ترافیک شهرستان بررسی و نتیجه به این شورا ارسال گردد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1258-10/7/92 تعدادی از ساکنان خیابان مولوی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در شورای ترافیک مطرح و تلاش شود که ظرف مدت پانزده روز نتیجه به این شورا ارسال گردد.

6- نامه شماره 88957-10/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به بند 12 کمیسیون ماده پنج مورخ 6/11/86 اقدام گردد و پاسخ شهروند محترم داده شود.

7- نامه شماره 89182-9/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید  و مقرر شد که جهت ممانعت از تضییع حق شهروندان محترم ، آقایان : رضایی ، انوشه و قائمی نیا ، لازم است که شهرداری قبض شماره 15883/92/ص-1/5/92 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان را پرداخت نماید و سپس بر مبنای مفاد صورتجلسة واگذاری شماره 13847-18/4/81 انتقال سند قطعه زمین عوض ، به نام مالک قطعه زمین های مسیری و یا وکیل قانونی ایشان انجام گیرد.

8- نامه شماره 62937-8/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح و مقرر شد که جهت ممانعت از تضییع حق شهروند محترم ، آقای رضا الله آبادی ، با توجه به تشخیص کمیسیون حقوقی شهرداری که واگذاری قطعه زمین به نامبرده را به صرفه و صلاح شهرداری دانسته است ، قطعه زمین موردنظر تملک شود و معادل آن ، در اراضی متعلق به  منطقه چهار شهرداری ، به همان قیمت قطعه زمینی فرد به مغبون واگذار شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و در جهت ایجاد عادت و فرهنگ سازی شهروندان در استفاده از پل های عابر پیاده ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که :

9-1- در دو طرف پل های جدید عابر پیاده ای که سرمایه گذار احداث می نماید به طول 500 متر ، نرده کشی شود و هزینة این نرده کشی در محاسبه مدت استفاده اعمال گردد.

9-2- در خصوص پل هایی که قبلاً احداث شده است ، نیز از سرمایه گذاران دعوت و هزینة نرده کشی به مدت قرارداد بهره برداری ایشان اضافه گردد.

10- نامه شماره 89573-6/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به سوابق پرونده لازم است که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 72871-20/9/91 عمل شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *