مصوبات جلسه 92/10/8

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1928-25/9/92 تعدادی از ساکنان حدفاصل میدان علی بن ابیطالب و میدان خواجو به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی شود و در صورت صحت مطالب مندرج در خصوص وضعیت ساخت و ساز آن محدوده ، مکاتبة لازم با ادارة میراث فرهنگی انجام گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 18462/820-27/8/92 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که هدف خانواده شهید ضیا عزیزی ، امر خیر می باشد ، موضوع تقاضا در خصوص استفاده از صد در صد ملک برای احداث کتابخانه با نظر موافق بررسی شود و در صورت امکان مساعدت لازم به عمل آید.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1934-25/9/92 شهروند محترم ، آقای سید اکبر شکیبی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با عنایت به حکم دادگستری در خصوص کوچه جنب ملک تجاری طبق موازین قانونی عمل گردد ، به گونه ای که حقی از مشارالیه ضایع نشود.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1997-4/10/92 شهروند محترم ، آقای حبیب الله کارگر به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در خصوص عوارض حذف پارکینگ مجدداً بررسی شود و با توجه به وضعیت خانوادگی نامبرده و تأیید سازمان بهزیستی کمک لازم به ایشان بشود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2007-7/10/92 شهروند محترم ، آقای رسول محمدی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص نامبرده  و این که عرض کُل قطعه زمین موردنظر ، در کوچة 38 ابوذر جنوبی برای تفکیک به دو قطعه ،50 سانتی متر از میزان تعیین شده در مجوز صادرة شماره 747-28/4/89 کمتر است
( هر قطعه زمین 25 سانتی متر ) ، با انجام تفکیک ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1998-4/10/92 شهروند محترم ، آقای علی گلچین ، مستأجر مغازة کبابی در محدودة چهارراه احمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به نامبرده ، به منظور اجرای تعهداتی که متقبل گردیده است ، موافقت شد که مشارالیه با اخذ تعهد محضری بتواند تا پایان سال جاری ادامه کار دهد. ضمناً مفاصاحساب تأمین اجتماعی را اخذ و تحویل شهرداری نماید.

7- نامه شماره 110628-3/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای رضا محمدهاشمی ، مالک قطعه زمین
شماره 8 در اراضی کاظم آباد در ایجاد مشکل به وجود آمده در مورد تقلیل مساحت ملک ، نقش نداشته اند ، موضوع مجدداً بررسی شود ، به گونه ای که از این جانباز محترم حقی ضایع نگردد.

8- نامه شماره 107489-14/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و اعلام شود که اخذ مبلغ عوارض از انجمن خیریه مسکن سازان استان ، در زمرة حقوق شهرداری می باشد ، لذا لازم است که در مورد دیگر تعاونی هایی هم که تاکنون مبلغ مورد محاسبه را پرداخت نکرده اند ، پیگیری قانونی به عمل آید.

9- نامه شماره 121799-14/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید. از مالکان املاک مخروبه دعوت شود تا در جلسه ای که با همکاری مشترک شورا و شهرداری و با حضور دادستان محترم کرمان تشکیل خواهد شد ، موضوع بررسی گردد و راه حلی متعاملانه حاصل آید. امید است که با جلب حداکثر رغبت و رضایت ممکن مالکان ، به نتایج مطلوب تر دست یافت.

10- نامه شماره 130115-5/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای محمود شفیعی، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت شد.

11-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/10/92 شورای عمومی با حضور سردار چناریان ، فرماندة محترم  نیروی انتظامی استان کرمان ، و سرهنگ غفوریان ، رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان و در جهت همکاری با پلیس محترم کرمان به منظور نصب دوربین کنترل سرعت در مهم ترین مناطق حادثه خیز ، موافقت گردید تا از مبلغ کُل جریمة رانندگی که به حساب شهرداری واریز خواهد شد ، به منظور خرید دوربین در چهار بزرگراه اختصاص یابد. ضمناً راهکارهای لازم جهت استفاده از شرکت های خصوصی نیز ، در این خصوص بررسی شود و پیگیری لازم انجام گیرد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

12-بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/92 کمیسیون فرهنگ و IT ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در صورت امکان یک نورپردازی خوب در قسمت های مناسب کوه های مسجد صاحب الزمان به مناسبت دهة مبارک فجر انجام گیرد ، به گونه ای که از داخل شهر نمایان باشد و در صورت عملی نبودن این پیشنهاد ، بالنی زیبا طراحی و در آن ایام به آسمان فرستاده شود.

13- نامه شماره 130134-5/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با عضویت آقایان : مهندس بابایی و مهندس فرقانی ، به عنوان اعضای کمیسیون ماده 14 آئین نامه معاملات شهرداری کرمان ، موافقت شد.

14- نامه شماره 130263-5/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای مهدی لولویی کوهپایه ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

15- نامه شماره 130121-5/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای منصور زندوکیلی ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

16- نامه شماره 5688/40-21/9/92 رئیس محترم شبکة دامپزشکی شهرستان کرمان جهت اطلاع و اقدام لازم به شهرداری کرمان ارسال گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1949-26/9/92 آقای محمد علی شیخ زاده ، از پرسنل شهرداری ، به شهرداری ارسال و اعلام گردد که با توجه به توضیح آقای محمد فروغی ، معاون محترم اداری و مالی شهرداری و با توجه به این که لطمة جسمی به نامبرده در حین انجام کار اتفاق افتاده است ، با پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به نامبرده ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

18- در خصوص عوارض مربوط به ملک موردنظر آقای مهراب معین الدینی ، جانباز عزیز ، نامه شماره 12467/820-3/10/92 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به تخفیف های تعیین شده در قانون اقدام گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

19- در خصوص تقاضای شهروند محترم ، آقای رضا افضلی ، نامه شماره 2030-8/10/92 در خصوص تقسیط عوارض آسفالت در بلوار ابوالفضل ، تقاضای ایشان به شهرداری کرمان ارسال تا در صورت امکان مساعدت لازم با ساکنان کوچه انجام گیرد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 4325/26/10-25/9/92 سرپرست محترم معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به شهرداری ارسال و اعلام گردد که در جهت معرفی آن دو شهروند نیکوکار و تشویق عموم به اعمال اخلاقی و خداپسندانه ، روزنامة کرمانشهر با آن خواهران نیک سرشت مصاحبه و از نامبردگان تقدیر نماید.

21- نامه شماره 113056-25/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و در خصوص تقاضای انشعاب گاز ، بر طبق مصوبه سابق این شورا اقدام گردد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1929-25/9/92 تعدادی از ساکنان 16 متری ورزش در سرآسیاب فرسنگی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که اقدام لازم در جهت بهبود وضعیت خدماتی به عمل آید.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/10/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 2036-8/10/92 شهروند محترم ، خانم نرگس دهقان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد در صورتی که خانه های مجاور ملک موردنظر از انشعاب گاز برخوردارند ، بر طبق مصوبه سابق این شورا اقدام گرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *