مصوبات جلسه94/8/17

1- نامه شماره 118968-30/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرق و جنوب ملک ، شهروند محترم ، خانم زهرا امیری کوشکی به وکالت آقای احمد افشاری پور در خیابان حکیم ، کوچه شماره 16 ، قطعه شماره 14 ، به مساحت 28/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/36 ریال ( سی و شش میلیون و چهارصد هزار ریال ) به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 127357-16/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری حد فاصل انتهای بلوار امیرکبیر تا بلوار امام حسن (ع) به نام « عطا احمدی » موافقت شد.

3- نامه شماره 124671-11/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 119917/2/94-3/8/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای رامین روح الامینی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/570/74 ریال ( هفتاد و چهارمیلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) به شهرداری پرداخت
کرده اند و در حال حاضر از دریافت پروانه ساختمان منصرف گردیده اند ، لذا موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

4- نامه شماره 117537-27/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، شش دانگ ملک ورثه مرحومه سکینه خداداد کرمانی به وکالت خانم عفت شیخ شعاعی ، دارای پلاک ثبتی شماره 2487 اصلی بخش دو کرمان ، در خیابان میرزا رضا کرمانی ، کوچه شماره 3 ، به مساحت 87/153 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/769/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و شصت و نه میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح عمرانی قرار مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100987-29/6/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، مبلغ -/000/500/884 ریال
( هشتصد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) به ورثه نامبرده پرداخت گردد و باقیماندة طلب ، به میزان
-/000/500/884 ریال ( هشتصد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به صورت صدور پروانه ساختمان شناور در هر یک از مناطق شهرداری – برای مشارالیهم یا هر کسی که ایشان معرفی نمایند – تسویه گردد.

5- نامه شماره 121209-5/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک ، شهروند محترم ، آقای حسین قاسمی اناری در بلوار شهدای خانوک ، بلوار جدیدالاحداث 45 متری ، به مساحت 4 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/24 ریال ( بیست و چهار میلیون ریال ) به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 118986-30/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک ، شهروند محترم ، آقای ابراهیم شهسواری در خیابان شهید رجایی ، حد فاصل کوچه های شماره 9 و 11 ، به مساحت 99/31 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/667/016/013/1 ریال ( یک میلیارد و سیزده میلیون و شانزده هزار و ششصد و شصت و هفت ریال ) به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت
شد.

7- نامه شماره 121708-6/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک ، شهروند محترم ، آقای حسین زحمتکش علی آبادی در اراضی کاظم آباد ، بلوار امام رضا (ع) ، کوچه شماره 17 ،( قطعه شماره 16 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 11283/2-4/7/89 ) ، به مساحت 075/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/667/366/75 ریال ( هفتاد و پنج میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال )به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

8- نامه شماره 99907-28/6/94 شهرداری کرمان در خصوص تفاهم نامه قرارداد فی ما بین شهرداری و شرکت تحرک در مورد تراموای بی سیم مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد موافقت شد. لازم است که نظریات نمایندگان این شورا ، در جلسة مربوط به سرمایه گذاری لحاظ گردد و قرارداد نهایی جهت تصویب به این شورا ارسال شود.( نسخه ای از تفاهم نامه و نامه شهرداری جهت مزید آگاهی پیوست می باشد).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *