مصوبات جلسه 94/8/10

– نامه شماره 124143-10/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیات مفاد مندرج در تفاهم نامه مورخ 9/8/94 فی ما بین استانداری کرمان و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رئیس شورای شهر کرمان موافقت شد و مقرر گردید که اقدام لازم در جهت تأسیس شرکت قطار شهری کرمان ، هر چه سریعتر انجام شود. ( نامه شهرداری کرمان
و تفاهم نامه جهت مزید آگاهی پیوست می باشد).

2- نامه شماره 123770-10/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد و مقرر گردید که مبلغ ، با هدف هزینه کرد در پروژه های عمرانی ، با نظر این شورا هزینه شود.
( نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد).

3- با توجه به ضرورت ، مقرر شد که هر چه سریعتر در محل ورودی پایانة مسافربری جدید ، پل عابر پیاده احداث گردد و این شورا را از نتیجة اقدام مطلع نمایند.

4- نامه شماره 59637-18/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به بند 29 ماده هفت قرارداد ،
نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود و پس از تخلیه ملک ، ضمانت نامه های آقای مهدی زاهدی برگشت گردد.
( نامه شهرداری و ضمیمة آن پیوست می باشد).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.