مصوبات جلسه 93/8/4

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1576-26/7/93 شهروند محترم ، آقای عباس رمضانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که بر اساس مفاد نامه شماره 54507/93-22/4/93 سازمان اموال و املاک شهرداری ، قسمتی از ملک در مالکیت شهرداری می باشد ، پس از بررسی و صحت اسناد ، در آن قسمت ملک که در مالکیت ایشان است ، پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده با رعایت ضوابط مربوط صادر شود. توضیح اینکه قطعه زمین موردنظر در بلوار رسالت ، کوچة شماره 11 ، در طرح فضای سبز قرار دارد. از آنجا که در بخشی از فضای سبز قبلاً پروانه ساختمان صادر شده است ، عملاً قابل اجرا نمی باشد.

2- نامه شماره 102242-28/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک شرکت تعاونی مسکن کارکنان هواشناسی کرمان ، در بلوار امام رضا ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 15/12 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/145 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه شماره 78693-11/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به مجوز صادره شماره 1605-28/8/92 ، با پیشنهاد فروش قطعه زمین ردیف 73 قدیم ( 87 جدید ) در بلوک 3 محله صنعتی ، به مساحت 12/361 مترمربع ، به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/240/722 ریال به شهروند محترم ، آقای احمد بنی اسدی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 83680-22/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با پیشنهاد افزودن : 1- مبلغ -/000/000/4  هزار ریال به ردیف درآمدی 101010 با عنوان عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده ) 2- مبلغ -/000/000/2 هزار ریال به ردیف پروژه 3010302118 با عنوان برگزاری مسابقه طراحی شهری میدان آزادی 3- مبلغ -/000/000/2 هزار ریال به ردیف پروژه 3020102101 با عنوان اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی موافقت گردید. مبالغ افزوده ، در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

5- نامه شماره 69153-25/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به صورتجلسة شماره 68020-22/5/93 شورای سازمان تاکسیرانی ، با اجرای بند اول به طور کل موافقت شد و در خصوص بند دوم به منظور افزایش حق عضویت ماهیانه رانندگان تاکسی بی سیم ، به صورت پرداخت حق عضویت به بانوان -/000/650 ریال و به آقایان -/000/800 ریال موافقت گردید.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1619-30/7/93 شهروند محترم ، آقای عبدالمهدی مؤمنایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که از ادارة ثبت اسناد در خصوص حدود اربعة ملک و مالکیت ایشان استعلام شود و ملک بر اساس ضوابط و مقررات در اولویت تملک قرار گیرد.

7- نامه شماره 90483-9/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و در جهت رفع مشکل شهروند محترم ، آقای رضا محمدهاشمی ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملک قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی شماره 34041-12/10/80 در بلوار جمهوری اسلامی ، از اراضی کاظم آباد به ازای واگذاری قطعه زمینی در انتهای خیابان وصال از اراضی حسینیه ( قطعة شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 30052/2/91-29/4/91 ) ، به مساحت 300 مترمربع ، به ترتیب به ارزش کارشناسی -/000/800/836/2 ریال و -/000/000/120/3 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً مبلغ ما به التفاوت دو قطعه زمین عوض و معوض به مبلغ -/000/200/283 ریال نیز از آقای رضا محمدهاشمی اخذ گردد.

8- نامه شماره 88958-1/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با پیشنهاد افزودن مبلغ -/000/500/55 هزار ریال به ردیف درآمدی 102004 با عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها و افزودن همین مبلغ به پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت گردید. مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *