مصوبات جلسه 93/3/18

1- نامة شماره 37/93/ص-17/1/93 مدیرعامل محترم امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان در نشست مورخ 18/3/93 شورای عمومی مطرح گردید و در این درخواست ، ایشان به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون جهت بازسازی شبکه های آب شهری ، پیشنهاد افزایش بیش از 200%  حق انشعاب آب و فاضلاب مطرح کرده بودند. با توجه به این که انشعابات از سال 85 هیچ افزایشی نداشته است ، پس از استماع توضیحات آقای مهندس طاهری ، مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب ، در جلسة مزبور و بحث و تبادل نظر لازم و با عنایت به اطلاعات دریافت شده از دیگر استان ها ، حداکثر با 100% افزایش به شرح ذیل موافقت گردید. ضمناً مقرر شد که مبلغ دریافتی صرفاً در بازسازی شبکه آب شهر کرمان هزینه شود :

– حق انشعاب خانگی به ازای هر واحد مسکونی از مبلغ -/000/000/3 ریال به -/000/000/6 ریال ،

– حق انشعاب فاضلاب به ازای هر واحد از مبلغ -/000/100/2 ریال به -/000/200/4 ریال ،

– حق انشعاب آب تجاری به ازای هر متر مکعب از مبلغ -/000/300 ریال به -/000/600 ریال ، افزایش یافت.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 500-11/3/93 شهروندان محترم ، آقایان : حسین فراشاهی و سید حسن حسینی مبارکه ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به همکاری نامبردگان در احداث بلوار راه آهن و موقعیت تجاری ملک ، به مساحت 183 مترمربع با تفکیک پنج دهنة تجاری ملک موردنظر در خیابان ابوذر شمالی ، حدفاصل کوچة شماره 61 و 63 موافقت گردید.

3- نامه شماره 29758-17/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردیدو با توجه به سابقة قدمت و احداث ساختمان مسکونی و گواهی نامة شماره 8673/80/10-4/12/72 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان و قبض های آب و برق ، با پیشنهاد صدور پروانه ساختمان و با رعایت مفاد مصوبة شماره 1247-12/7/90 این شورا موافقت شد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 492-10/3/93 شهروندان محترم ، آقایان : حسنی و مهدی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بازدید مشترک آقایان : منصوری و ایرانمنش ، اعضای محترم شورا ، و نمایندة فنی این  شورا از محل ، در جهت حل مشکل عبور و مرور ساکنان انتهای معبر موردنظر ، کوچة شماره 9 بحرالعلوم ، بر اساس طرح تفصیلی گشوده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *