مصوبات جلسه 93/2/21

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 283-13/2/93 شهروند محترم ، خانم مریم ابراهیمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت زندگی نامبرده ، پس از بررسی لازم و در صورتی که ملک موردنظر در کمربندی شرقی کوچة شماره 31 ، در میسر طرح قرار دارد و هم اکنون ضرورت اجرای آن وجود ندارد ، در جهت حل مشکل این شهروند محترم ، پروانه ساختمان بر اساس تعهد ماده واحده صادر گردد.

2- نامه شماره 19248-11/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت حق الزحمة ماهیانه آقای حسن تاجیک ، نماینده محترم دادگستری ، به میزان -/000/800/2 ریال از ابتدا تا پایان سال جاری در صورتی که حضور فیزیکی داشته باشند ، موافقت می گردد.

3- نامه شماره 22962-18/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 21214/2/93-15/2/93 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم مهدیه پوریزدانپناه ، به منظور دریافت پروانه ساختمان مبلغ -/810/922/187 ریال عوارض پرداخت کرده و در حال حاضر از اخذ پروانه ساختمان منصرف گردیده اند ، لذا با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

4- نامه شماره 21649-16/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 18711/2/93-10/2/93 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای حسن شرفی پور ، مبلغ -/360/125/75 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان موافقت می شود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 304-15/2/93 شهروند محترم ، آقای محمدرضا سیدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ارزش ماشین لندور اسقاطی که در زمان انبار دار وقت ، آقای سید ضیاء حسینی مفقود شده است ، به نرخ روز محاسبه و از زمان وصول این نامه حداکثر به مدت ده روز ، در حق فرد زیان دیده پرداخت گردد و با فرد خاطی نیز بر طبق نامه ارسالی شماره 15/م-16/10/92 این شورا عمل گردد.

6-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 120/2/93 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، فرم پیگیری ارتباطات مردمی روابط عمومی شورا به شماره 294-14/2/93 به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که بخشی از سنگ فرش فضای سبز نبش خیابان بهمنیار ، چند سانتی متر از سطح زمین بالاتر است و موجب شکستگی پای یکی از شهروندان شده است ، دستور فرمایند که :

1- با عنایت به بیمه بودن شهروندان در این قبیل حوادث ، در صورت پیگیری فرد مصدوم ، ایشان به شرکت بیمه جهت اخذ خسارت راهنمایی شوند.

2- اشکال موجود ( برآمدگی مزبور ) زیر نظر معاونت فنی آن شهرداری ، رفع نقیصه گردد و این شورا از نتیجه مطلع گردد.

7-  نامه شماره 19179-11/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با این هدف که فرهنگ سرای شهرداری بتواند هزینه های سال جاری را خود پرداخت نماید ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واریز مبلغ -/000/200/3 هزار ریال به حساب آن فرهنگسرا از محل ردیف 416610-100 سال 1393 با نظارت شهردار محترم ، موافقت می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *