مصوبات جلسه 94/6/8

1- نامه شماره 1214-17/5/94 شهروند محترم ، آقای منصور مقدمی نیا ، مطرح گردید پس از استماع گزارش آقای مهندس سلطانی ، مشاور محترم این شورا ، و اظهارنظر آقای مهندس نیک طبع ، مدیر محترم منطقه 4 شهرداری ، مقرر شد که بر اساس مفاد مندرج در نامه شماره 17843/4-9/2/94 منطقه 4 – که در نامه شماره 22552-19/2/94 شهرداری استناد گردیده – اقدام گردد. نامه اخیرالذکر ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 12692/820/160-1/6/94 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که یکی از پل های در حال احداث جاده تهران « شهدای حریم حرم » نام گذاری گردد.

3- نامه شماره 1427-7/6/94 شهروند محترم ، خانم مریم قاضی زاده احسایی ، مطرح گردید و بر اساس ماده 32 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 آئین نامه مالی شهرداری ها و با توجه به وضعیت زندگی خانوادگی مشارالیها ، موافقت شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به مبلغ -/150/147/350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون و صد و چهل و هفت هزار و صد و پنجاه ریال ) ، به صورت 30% نقد و مابقی در اقساط 36 ماهه ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات اخذ گردد.

4- نامه شماره 1416-5/6/94 شهروند محترم ، آقای قاسم شجاع حیدری ، مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین موردنظر را در سال 1371 را شهرداری بر اساس توافقنامه شماره 23396-9/6/71 به مشارالیه واگذار کرده و نامبرده بر همان اساس پروانه ساختمان و پایان کار اخذ کرده است ، پس از بررسی لازم در نشست مورخ 8/6/94 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری با حضور نماینده شهرداری ، نظر به این که شهرداری در قبال توافق انجام یافته مسؤولیت دارد ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که میزان مساحتی را که اکنون اضافه تشخیص داده است ( 5/4 مترمربع ) ، بر مبنای ارزش زمان واگذاری محاسبه و اخذ نماید.

5- نامه شماره 1226-18/5/94 شهروند محترم ، آقای جعفر بهرام ، مطرح گردید و بر اساس ماده 32 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 آئین نامه مالی شهرداری ها و با توجه به اینکه مشارالیه در پرداخت مبلغ-/000/000/360 ریال
( سیصد و شصت میلیون ریال ) بدهی قدرالسهم خود ، دچار استیصال و ناتوانی است ،  موافقت شد که مبلغ مزبور ، به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله با رعایت دیگر ضوابط مربوط اخذ گردد.

6- نامه شماره 42443-27/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد نمایندگان محترم شهرداری در نشست مورخ 7/6/94 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و در جهت گره گشایی از مشکل بسیاری از شهروندان ، موافقت گردید که مفاد نامة شماره 515-18/3/94 این شورا در مورد کلیة شهروندانی که مشکل مشابه دارند تسری یابد. جهت مزید استحضار تصویر سابقة نامه ها پیوست می باشد.

7- نامه شماره 6818/820/16020-13/5/94 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان و  نامه  شماره 1419-5/6/94 شهروند محترم ، خانم فاطمه محمدی ، مطرح گردید و بر اساس ماده 32 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 آئین نامه مالی شهرداری ها و با توجه به این که نامبرده خواهر شهید می باشند ، موافقت شد که عوارض قدرالسهم ایشان در منطقه سه شهرداری به مبلغ -/974/831/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و چهار ریال ) در اقساط 36 ماهه ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط اخذ گردد.

8- نامه شماره 83547-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 80925/3-27/5/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای عطاالله سعید ، مبلغ -/311/737/356 ریال
( سیصدو پنجاه و شش میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و سیصد و یازده ریال ) به حساب شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور به نامبرده پرداخت گردیده و مبلغ -/000/000/206 ریال ( دویست و شش میلیون ریال ) از چک های تقسیطی نیز به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات برگشت گردد.

9- نامه شماره 79194-25/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم آزاده رستم گوهری و آقای عباس معراجی ، در شهرک ایرانمنش ، خیابان حافظان قرآن ، به مساحت 65/42 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/380/392 ریال ( سیصد و نود و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک با رعایت ضوابط مربوط به نامبردگان موافقت شد.

10- نامه شماره 3445-22/4/94 مدیر محترم مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که در جهت مساعدت به تحقق اهداف موردنظر ، حتی الامکان بیلبوردهای بیشتری در شهر به تبلیغات این مجمع اختصاص یابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *