مصوبات جلسه 94/6/30

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و استماع رهنمودهای نمایندة محترم فرماندار ، جلسه وارد دستور کار گردید.
آقای علی اکبر مشرفی کاندیدای ریاست ، آقای علی منصوری ، کاندیدای نایب رئیسی ، آقای یوسف جعفری کاندیدای خزانه داری ، آقای محمدیاسین پنجعلی زاده کاندیدای منشی اول و خانم مهنوش مؤمنی کاندیدای منشی دوم شورا گردیدند. رأی گیری به صورت مخفی و با استفاده از صندوق رأی و نظارت نمایندة محترم فرماندار کرمان انجام شد. پس از شمارش آراء :

1- آقای علی اکبر مشرفی با 8 رأی و 2 رأی سفید به سمت رئیس شورا ،

2- آقای علی منصوری با 7 رأی و 3 رأی سفید به سمت نایب رئیس شورا ،

3- آقای یوسف جعفری با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت خزانه دار شورا ،

4- آقای محمد یاسین پنجعلی زاده با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت منشی اول شورا ،

5- خانم مهنوش مؤمنی با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت منشی دوم شورا ، 

ضمناً آقای محمد ربانی زاده نیز کاندیدای سخنگویی شورا گردیدند که با 10 رأی بدین سمت انتخاب شدند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *