مصوبات جلسه 94/6/1

1- نامه های شماره 1169-12/5/94  نمایندة ساکنان کوچه صفه عزا خانه و 1154-11/5/94 شهروند محترم ، آقای محسن روحی ، مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی آخرین طرح مصوب ، در صورت عدم امکان تملک املاک موردنظر ساکنان کوچة صفة عزاخانه ، پروانه ساختمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق ماده واحده صادر گردد و با توجه به اظهارات آقای روحی در این خصوص که ملک موردنظر ایشان دارای پروانه ساختمان شماره
83-19/9/81 خارج از محدودة طرح می باشد ، پس از رسیدگی لازم ، اقدام آتی در مورد ملک موردنظر مشارالیه نیز با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

2- نامه شماره 69139-21/5/94 شهرداری کرمان و نامه شماره 1276-24/5/94 شهروند محترم ، آقای محمد حسن حسن زاده مطرح گردید و مقرر شد که در صورت تملک ملک مسیری مورد نظر در خیابان شهید رجایی ، این اقدام با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 94 از طریق تهاتر با پروانه ساختمان شناور انجام گیرد.

3- نامه شماره 16112/68-15/5/94 سرپرست محترم دفتر مراجعات مردمی استانداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ساخت و ساز املاک مجاور ، با صدور پروانه ساختمان ملک مورد نظر در خیابان جهانشاهی ، کوچه شهید حسن زاده ، موافقت گردید.

4- نامه شماره 1028-29/4/94 شهروند محترم ، خانم مهدیه درخشان نیا ، مطرح گردید و مقرر شد که طلب نامبرده به مبلغ -/160/379/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و شصت ریال )  از منطقه سه شهرداری ، به صورت 50% نقد و مابقی به صورت پروانه ساختمان شناور تسویه گردد.

5- نامه شماره 63769-29/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استماع توضیحات نمایندگان محترم شهرداری در کمیسیون ، با متمم ، بیلان مالی و تفریغ بودجه شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته با مبلغ -/196/852/637/658/2 ریال ( دو هزار و ششصد و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و نود و شش ریال ) در سال 1393 موافقت شد.

 6- نامه شماره 77469-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم فرحناز ادهمی ، به وکالت آقای حمید دهش ، در تقاطع بلوار جهاد و خیابان شهید مفتح ، دارای سند عادی ، به مساحت84/47 مترمربع با 48 مترمربع اعیانی تجاری و احتساب حق کسب و پیشه و به ارزش کارشناسی کل -/650/554/762/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال ) ، در مسیر اجرای گذر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 70276-8/5/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرار نامة محضری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین های شماره 22 و 23 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-30/8/90 ، هر یک به مساحت 230 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/000/404/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و چهار میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید و مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، به میزان -/650/554/358 ریال ( سیصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه ریال ) به حساب بستانکاری مشارالیها منظور و نامبرده می تواند به ازای آن مبلغ ، از تسهیلاتی همچون پروانه ساختمان و پایان کار استفاده نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *