مصوبات جلسه 94/1/23

1- نامه شماره 4925-19/1/94 شهرداری کرمان بر اساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ، مطرح گردید و موضوع هدیة سه دستگاه دوربین عکاسی از طرف مؤسسه تبلیغاتی بانی به شهرداری کرمان موافقت گردید و تأکید شد که این هدیه می بایست جزو اموال شهرداری محسوب و محافظت گردند.

2- نامه شماره 77-20/1/94 شهروند محترم ، خانم تهمتن معصوم پور عسکری ، مطرح گردید و مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط 24 ماهه اخذ گردد.

3- نامه شماره 4918-19/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/800 ریال به هر نفر از پرسنل زن
(مجموعاً -/000/000/258 ریال ) از محل اعتبار ردیف 417702-100 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت گردید.

4- نامه شماره 88-22/1/94 شهروند محترم ، آقای محمدحسین دلشاد ، مطرح گردید و با توجه به موقعیت ملک موردنظر در خیابان مادر ، نبش کوچه شماره 8 ، با احداث صد در صد تجاری در همکف و طبقات ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- نامه شماره 166537-17/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بررسی کارشناسانه شهرداری کرمان ، امکان افزایش عرصة ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای حسین رجبی فیض آبادی ، در اراضی مجاور کمربندی شرقی وجود ندارد ، با صدور پروانه ساختمان ، با مساحت موجود موافقت گردید.

6- نامه شماره 189236-27/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای مهندس
زیوری ، معاون محترم معماری و شهرسازی ، اقدام بر روی نقشه تفکیکی مصوب موردنظر در محدودة اراضی گنجعلیخانی ، پس از اخذ تعهد محضری از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در خصوص هر یک از آنان در صورت پاسخگو بودن به هر گونه اعتراض احتمالی در آینده ( از قبیل وجود معارض ، صدور حکم قضایی و
معبر ) بلامانع می باشد. بدیهی است شهرداری از صدور پروانه بر قطعه زمین هایی که در مسیر معبر فوق الذکر واقع می گردند خودداری نماید. ( تصویر نامه شهرداری ، مدارک و مستندات پیوست می باشد )

7- نامه شماره 169882-18/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که مقداری از ملک موردنظر در سرآسیاب فرسنگی در مسیر تعریض می باشد ، لذا چنانچه مقدار مسیری را مالک ملک آقای مهدی بخشی با شهرداری محاسبه و تهاتر نماید ، ملک با رعایت دیگر ضوابط مربوط به دو قطعه تفکیک گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *